Nordic Green Energy fortsätter att stärka sin organisation och välkomnar från 1 juni 2020 Henrik Ström som ny chef för affärsområdet ’Konsument’ på den svenska marknaden. I rollen ansvarar Henrik för bolagets nyförsäljning, kundlojalitet och kundnöjdhet inom segmentet konsument.

Henrik Ström, ny chef för affärsområdet ’Konsument’ på den svenska marknaden.

”Det ska bli oerhört spännande att se hur jag kan bidra till en stark och positiv utveckling i bolagets konsumentaffär, en affär jag verkligen brinner för”, säger Henrik Ström och fortsätter ”Med utgångspunkt i mina mångåriga erfarenheter från försäljning av liknande produkter, där jag ansvarat för flera olika försäljningskanaler, ser jag stora möjligheter för en fortsatt god tillväxt. En tillväxt som går hand i hand med hög kvalitet i alla led, Nordic Green Energy ska fortsatt vara ett bolag med hög kundnöjdhet. Att nu ta ett helhetsansvar för konsumentaffären blir en spännande utmaning.”

Aaron Sjöstrand, som varit tillförordnad försäljningsansvarig de senaste månaderna, återgår till sin ordinarie roll som kvalitetsansvarig med all sin uppmärksamhet riktad på bolagets tuffa kvalitetsprogram för konsumenterbjudandet.

John Nordin, nytillträdd Sverigechef, kommenterar Henriks tillträde så här: ”Under min första tid på bolaget har vi lagt mycket tid på att identifiera tillväxt- och kvalitetsmål samt hur vår fortsatta resa ser ut. Att hålla kvalitet i allt vi gör, samtidigt med vår starka tillväxt, är helt centralt. Henrik kommer absolut vara rätt man på posten att leda det för oss så viktiga affärsområdet, och jag är helt förvissad om att han kommer få bra stöd av Aaron och resten av kollegorna” berättar John vidare.

Henrik kommer närmast från Tryggsam i Sverige AB där han bland annat ansvarat för extern försäljning, dessförinnan har han bland annat haft försäljningsansvar på Tele2 Sverige AB.

För ytterligare frågor, kontakta John Nordin på telefon 072-078 00 48.