I Härnösand byggs Sveriges största solvärmefält med koncentrerande solfångare för fjärrvärme. Första spadtag togs av Absolicon, solvärmeföretaget bakom fältet, tillsammans med Sveriges energiminister Anders Ygeman och generaldirektören för Energimyndigheten Robert Andrén.

Högslätten Solar Thermal Park blir färdigställt 3000 m2, den största inom svensk solvärme på över 20 år och uppförs med modern koncentrerande solvärmeteknik som tillåter högre systemtemperaturer och verkningsgrader för fjärrvärme.

I sin rapport “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem skriver Naturskyddsföreningen att möjligheten att lagra solvärme från sommar till vinter öppnar upp för en högre andel solenergi i fjärrvärmesystemen och effektiviserar resursanvändningen kraftigt.

I rapporten, som kom i november 2019, har Naturskyddsföreningen undersökt hur ett 100% förnybart energisystem skulle se ut. Resultatet är tydligt: Sverige står inför ett omfattande förändringsarbete – men till 2040 kan vi ha en energianvändning som är både förnybar och hållbar tack vare bland annat en ökad användning av solenergi. I rapporten räknar Naturskyddsföreningen med 8 TWh solenergi i svensk fjärrvärme vilket i det scenariot skulle motsvara 20 % av den totala produktionen.

Mitt på dagen en vanlig sommardag kommer solfångarna i Härnösand att svara för en fjärdedel av värmebehovet i stadens fjärrvärmenät, men Absolicons vd Joakim Byström vill bygga mer solvärme för att nå målen i Naturskyddsföreningens rapport.

– I Härnösand skulle en solfångaranläggning tio gånger så stor som denna och ett värmelager som sparar hetvatten från sommar till vinter innebära att man helt kan sluta elda bränslen i värmeverket under sommarhalvåret, konstaterar Joakim Byström, vd på Absolicon.

– På flera håll i världen expanderar satsningarna på solvärme i fjärrvärmen. Det är glädjande att Absolicon ser till att Sverige också tar plats i den är expansionen, säger Energiminister Anders Ygeman som var med vid spadtaget.

Projektet finansieras till hälften av Energimyndigheten och Generaldirektör för myndigheten Robert Andrén var den andra av talarna som av Coronaskäl deltog virtuellt i spadtaget.

– Jag hade gärna varit med på plats. Absolicon är ett bolag vi följt länge och som spelar en stor roll i vår ambition att göra Sverige till ett land som exporterar miljöteknik med stor effekt på klimatet. Absolicon är ett företag med en innovativ lösning och affärsmodell, så lite stolt är jag att vara med här i dag, sa Robert Andrén, Generaldirektör.

Första spadtaget togs online av Anders Ygeman och Robert Andrén tillsammans med Absolicons VD Joakim Byström, projektledare Benjamin Ahlgren och Andreas Sjölander, ordförande för kommunstyrelsen på plats i Härnösand.

Högslätten 2023 Solar Thermal Park genomförs i två faser. Spadtaget i oktober inleder den första fasen som ska bygga ca 1000 m2 solfångare samt en teknikbyggnad som ska stå färdigt i mars 2021. Utöver fjärrvärmeproduktionen kommer fältet att fungera som demonstrationsanläggning för industriell solvärme.