Sedan 2006 har Omnes gjort över 60 investeringar i företag inom förnybar energi i hela Europa, fördelade över 4 fonder som har genererat bästa möjliga avkastning genom att investera mer än 2,5 miljarder euro och konsekvent tillämpa samma investeringstes: att investera i utvecklare av förnybar energi med målet att omvandla dem till oberoende elproducenter. Capenergie 5 följer denna investeringsstrategi.

Omnes fortsätter att dra nytta av en unik och betydande kvalitativ affärstillförsel, tack vare det omfattande nätverket med europeiska utvecklare inom förnybar energi som man har byggt upp under de senaste 15 åren. Omnes har redan genomfört 5 investeringar i ledande europeiska utvecklare inom förnybar energi med Capenergie 5: Turn Energy, en ledande svensk solcellsutvecklare; CCE Holding, en österrikisk/tysk IPP med en pan-europeisk portfölj; Faria Renewables, en grekisk solcellsutvecklare; Enova Value 2.0, ett tyskt onshore-vindkraftsrepreringssamarbete med etablerade utvecklaren Enova; och Integrum Renewable Energy, en brittisk solcell- och integrerad batterilagringsutvecklare. Dessa 5 företag utvecklar och bygger upp en flergigawattspipeline i 10 länder.

”Vi är mycket stolta över framgången som denna verksamhet har uppnått sedan den lanserades på Omnes 2006 och är hedrade över det förnyade förtroendet från våra investerare. Tack vare deras stöd och teamets hårda arbete är Capenergie 5 på väg att bli en utmärkt fondgeneration”, säger Michael Pollan och Marc-Philippe Botte, förvaltningspartners och medchefer för Omnes’ investeringsteam inom förnybar energi.

”På bara några månader och trots en försämrad global insamlingsmiljö har vi framgångsrikt samlat in 800 miljoner euro från högkvalitativa investerare. Detta är enligt vår uppfattning resultatet av vår långvariga framgångsrika historik som sträcker sig över 17 år och som har genererat en genomsnittlig nettointernalavkastning på över 15%”, säger Serge Savasta, VD för Omnes.