I Västerbottens inland bygger Vattenfall sin största landbaserade vindkraftpark hittills. Vindkraftparken, med 84 turbiner, ska stå klar 2022 och kommer årligen att kunna producera förnybar el till cirka 220 000 svenska hushåll.

Heavy-snow-Fäbodberget.jpg

På vintern ligger snön djup i området där Vattenfall bygger sin hittills största vindkraftspark på land.

Byggnationen av vindkraftparken har pågått sedan 2018. Kylan och snödjupet under vintermånaderna tvingar bygget att varje år gå i vinterdvala. Vattenfall har också överenskommet med berörda samebyar att göra vinteruppehåll för att underlätta för rennäringen i området. Efter en fem månader lång vinterpaus drar nu bygget igång igen för säsongen.

Kort och intensiv byggsäsong
Kristoffer Arnqvist arbetar på Project Delivery på Vattenfall Vindkraft och är ansvarig för anläggningsentreprenaden på byggprojektet.

Blafa-Selfie-Kristoffer-Arnqvist.jpg

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

– Under vinteruppehållen går all tid till att planera för nästa byggsäsong. Den begränsade tid vi har att bygga på gör varje säsong otroligt intensiv och varje moment måste planeras i minsta detalj för att klaffa med helheten. Denna säsong ska vi lägga klart 107 kilometer kabel, färdigställa 84 kranplatser och fundament samt 70 kilometer väg i projektområdet. Nästa år levereras turbinerna och då måste allt vara förberett, säger han.

Men hur löser man det på en jättelik byggarbetsplats när en pandemi bryter ut precis innan byggstart?

– Utbrottet av Covid-19 skapade helt andra förutsättningar för projektet. Vi fick snabbt lägga om planerna för att kunna säkerställa att bygget kunde fortgå medan vi samtidigt har människors säkerhet och hälsa som högsta prioritet.

En vanlig dag finns mellan 70 och 120 personer på byggsiterna samtidigt. Det krävs koordinering och en rad åtgärder för att se till att förhindra smittspridning.

– Några av de stora åtgärderna vi gjort är att vi har infört besöksförbud på site och samtliga byggmöten, presentationer och utbildningar hålls via dator och video. Ska man transportera sig inom byggarbetsplatsen sker det i separata bilar. Vi undviker samåkning i så stor mån det är möjligt. Vi har fått ställa upp en ny barack i anslutning till de befintliga för att kunna hålla Vattenfalls kontor avskilt från övrig verksamhet. Vi har byggt extra toaletter och en uteplats med tak för att lättare kunna hålla avstånd, samt utökat städningen i etableringarna för att minimera smittspridning.

Uppfinningsrikedom krävs
En annan aspekt som påverkats av både inhemska och andra länders restriktioner är leveranser av de komponenter som behövs till byggnationen samt olika resurser.

– Tidsplanen för projektet är beroende av att de leveranser vi planerat för anländer när de ska och att vi har de kompetenser vi behöver. På grund av restriktioner har vissa av leveranserna försenats eller helt ställts in. Vi får hela tiden jobba proaktivt, byta leverantörer där vi måste och lägga om planeringen för att det ska funka.

Trots pandemin ser tidplanen ut att hålla, mycket tack vare den uppfinningsrikedom och flexibilitet teamet uppvisar under denna prövosamma tid.

– Projektet står starkt genom pandemin och det är helt tack vare de starka insatser som görs varje dag av de som jobbar med bygget. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kollegor i Blakliden Fäbodberget-projektet, våra entreprenörer, deras underentreprenörer och leverantörer.

Läs mer om vindkraftsprojektet Blakliden-Fäbodberget

Vindkraftsprojekt stängt på grund av vinter

Fakta Blakliden-Fäbodberget
Antal turbiner: 84
Turbintyp: Vestas 4,2 MW
Total effekt: 353 MW
Årlig energiproduktion: 1,1 TWh (220 000 svenska hushåll)
Tas i drift: 2022