2019 blev totalt inte värre än tidigare ovädersår när det gäller påverkan på elleveranserna, men stormen Alfrida i januari 2019 var i sig värre än exempelvis stormen Dagmar år 2011. Samtidigt verkar elavbrotten till följd av grävningar ha minskat, enligt statistiken.

Den första avbrottsstatistiken för elnäten från år 2019 har kommit. Den visar att förra året inte stack ut nämnvärt. Leveranssäkerheten på 99,97 procent motsvarar ett genomsnittligt elavbrott för en kund på cirka 150 minuter under året. Här sticker 2005 ut rejält då stormen Gudrun i januari bidrog till ett genomsnittligt elabrott över året på 1028 minuter, alltså över 17 timmars avbrott för en elkund det året.

2019 års leveranssäkerhet var något bättre än för de jämförbara åren 2011 och 2013. År 2011 härjade till exempel stormen Dagmar i december som enskilt orsakade färre avbrottsminuter (80 minuter) än vad stormen Alfrida gjorde 2019 i januari (90 minuter). Alfrida var den senaste stora stormen i Sverige, som drabbade främst Stockholms län och Uppsala län, speciellt Roslagen.

När det gäller antalet avbrottsminuter per kund och år orsakade av grävningar bröts den på senare år stigande trenden för första gången. Från 2018 till 2019 sjönk avbrottstiden med två minuter till sex minuter i genomsnitt per kund i Sverige.