Kraft, power

Storbritanniens National Grid (NG.L) kommer att genomföra sitt system för att betala hushåll för att minska elförbrukningen och hjälpa till att förhindra elförsörjningsbrister igen denna vinter, meddelade de, efter framgången med tjänsten förra vintern när den först lanserades.

Under tjänsten för efterfrågeflexibilitet (Demand Flexibility Service, DFS) betalades hushåll som anmälde sig hos sina elleverantörer, vanligtvis genom rabatter på sina elräkningar, för att stänga av apparater som ugnar och diskmaskiner under en specifik period när elförbrukningen är hög.

Ungefär 1,6 miljoner brittiska hushåll deltog i schemat förra vintern och sparade över 3 300 megawattimmar (MWh) elektricitet, tillräckligt för att försörja cirka 10 miljoner hem.

National Grids Elektricitetssystemoperatör (Electricity System Operator, ESO) sade att de hoppas öka antalet deltagare och att en enkät som genomförts på deras uppdrag visade att 83% av de som deltog förra vintern sa att de skulle göra det igen.

”De som deltog betonade nöjdhet med att hantera utmaningen, de tjänade belöningar och att vara en del av en nationell kollektiv ansträngning som de huvudsakliga fördelarna de upplevde genom att delta i programmet”, sade ESO.

National Grid ESO kommer senare i år att publicera sin prognos för förväntad elförsörjning och efterfrågan denna vinter.

”Medan ESO:s tidiga bedömning av vintern visar att systemmarginalerna förväntas vara något högre än förra vintern, fortsätter ESO som en försiktig systemoperatör att bygga ytterligare motståndskraft”, sade de.

ESO varnade förra året för att hushåll kunde stå inför tre timmars rullande strömavbrott under vintern 22/23 om landet inte kunde säkra tillräckligt med gas- och elimport. De lanserade DFS som en del av sitt verktygslåda för att förhindra avbrott.

ESO sade att konsumenter och företag bör kunna anmäla sig till tjänsten under de kommande månaderna när regleringsmyndigheten Ofgem har godkänt den.