Stor solcellspark i Folkesta kan bli verklighet

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse ger klartecken för en utredning av möjligheten att bygga en stor solcellspark i Folkesta.

– Eskilstuna ska vara klimatpositivt 2045. Utbyggnad av fossilfri energiproduktion tar oss ett steg närmare målet, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

Marken i Folkesta är plan och lätt att bygga på. Den tänkta anläggningen kan komma att producera runt 14 GWh årligen. Det är lika mycket el som runt 1 000 eluppvärmda villor förbrukar.

– Vi har i tidigare marknadsundersökningar sett ett stort intresse för lokalt producerad solel, både hos våra privatkunder och företagskunder. Det är tydligt att Eskilstunabor ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och försäljning på Eskilstuna Energi och Miljö.

Kommande aktiviteter blir att föra ytterligare kunddialog samt undersöka marken och investeringen som helhet.

– Den solcellspark som nu byggs vid Lilla Nyby riktar sig till privatkunder. Med den tänkta solcellsparken i Folkesta kan vi erbjuda våra företagskunder att bli en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Fredrik Stake.