För att lindra den skånska energikrisen och sänka priserna på el inför nästa vinter behövs en rad olika åtgärder inom flera sektorer. En av de viktigaste åtgärderna som flera representanter för Skåne har lobbat för är att Öresundsverket ska återstartas. Idag har Svenska Kraftnät gett i uppdrag att återstarta Öresundsverket med det säkerhetspolitiska läget som motivering. Genom dagens besked har vi fått gehör för våra påtryckningar mot den nationella nivån och därmed vunnit en stor seger för Skåne.

– Att Öresundsverket får vara kvar visar att vårt gemensamma och enträgna lobbyarbete mot den nationella nivån gav resultat. Arbete över partigränser och tillsammans med skånskt näringsliv gör skillnad, säger Carl Johan Sonesson (M), Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Region Skåne har under flera år tagit en konstruktiv nyckelroll i att samla skånska aktörer för att trycka på den nationella nivån. Skåne var först i Sverige med att starta en Effektkommission som tagit ett regionalt ansvar för att säkra energiförsörjningen. När nu Öresundsverket ska återstartas är ännu en pusselbit på plats.

– Från min och Effektkommissionens sida har vi länge arbetet för att få konkreta åtgärder på plats för att säkra den skånska energiförsörjningen. Återstarten av Öresundsverket utgör ett stort kliv på vägen. Jag ser framemot att presentera Effektkommissionens färdplan den 29 juni i Almedalen där vi tar sikte på fler åtgärder, säger Anna Jähnke (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden

Öresundsverket är ett kraftvärmeverk som kan användas både för elproduktion och värme med en maxeffekt på 448 MW. Maxeffekten motsvarar ungefär hälften av vad en normalstor kärnkraftreaktor producerar.

– För näringslivet är detta ett positivt besked. Den ansträngda elsituation vi befinner oss i kommer att lätta ganska markant. Ett beslut Handelskammaren föreslagit en längre tid, säger Stephan Müchler VD på Sydsvenska Handelskammaren