Nationellt har trenden vänt och medelpriset på elnätsavgiften sänkts. Samtidigt är skiljer sig priset fortsatt mellan kommunerna. Det visar Nils Holgerssongruppens kartläggning av elnätsavgifterna.

Bland kommunerna som ingår i region Västra Sverige så har Vattenfall i Stenungsund den dyraste avgiften med drygt 3650 kronor per år för en genomsnittlig lägenhet. Näst billigast i hela landet och billigast i regionen är däremot Mölndals Energi i Mölndal där kostnaden är drygt 1810 kronor per år.

I sju av regionens 13 kommuner har elnätsavgiften höjts mer än konsumentprisindex (KPI), som just nu ligger på 0,6 procent. Den största höjningen, på 5,3 procent, har de boende i Göteborg fått. Medan de boende i Kungsbacka har fått den största sänkningen med 11,1 procent och landar på en kostnad på 3510 kronor per lägenhet och år.

– Det är bra att det har blivit en sänkning i Kungsbacka, samtidigt är elnätsavgiften i Kungsbacka nästan dubbelt så dyr jämfört med grannkommunen Mölndal. Det visar på hur stora skillnader det är mellan kommuner, säger Jenny Juthstrand, analytiker på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

En sänkning på totalen

Efter flera år av kraftigt höjda elnätsavgifter, elnätsavgifterna höjdes med 27 procent mellan 2014 och 2019, visar årets Nils Holgerssonrapport en försiktig sänkning med 0,4 procent. Men det är stora skillnader i elnätspris mellan Sveriges 290 kommuner. I 35 procent av kommunerna har avgiften höjts mer än KPI. Att medelpriset sjunker på totalen beror på att Eon har sänkt elnätsavgiften kraftigt i 35 kommuner.

– Vi har i ett flertal år pekat på orimliga höjningar av elnätsavgifterna. I år ser vi för första gången på fem år att den uppåtgående kurvan har brutits, vilket är en mycket god nyhet för de svenska hushållen. Från och med i år har vi dessutom en ny elnätsreglering på plats som ska ge mer välavvägda intäktsramar för elnätsföretagen. Nu är det viktigt att den behålls och efterlevs, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Trenden med sänkta priser ser dessutom ut att hålla i sig och förstärkas. Under våren har Ellevio och Vattenfall genomfört eller aviserat sänkningar som berör många kommuner.

Nätföretag 2020 Elnät 2020         öre/kWh inkl moms Förändring 1 år (2020/2019) Förändring 5 år (2020/2015) Kostnad kr/lgh o år för Elnätsavg 2020 Rang (hela landet 2020)
Kommun
Stenungsund Vattenfall 110,7 0,0% 35,4% 3 653 218
Kungsbacka E.ON 106,3 -11,1% 23,2% 3 510 170
Orust Västra Orusts Energitjänst ek. för. 102,4 1,1% 14,4% 3 380 155
Ale Ale El ek. för. 98,1 3,7% 24,6% 3 236 148
Öckerö Ellevio AB 96,0 -0,2% 7,6% 3 167 142
Tjörn Ellevio AB 96,0 -0,2% 7,6% 3 167 141
Härryda Härryda Energi AB 90,7 0,0% 22,6% 2 994 113
Kungälv Kungälvs Energi AB 79,5 2,5% 10,3% 2 624 64
Varberg Varbergs Energi AB 76,3 3,4% 20,2% 2 519 54
Lerum Lerum Energi AB 69,6 2,4% 15,7% 2 297 33
Partille Partille Energi Nät AB 67,1 3,8% 14,3% 2 214 20
Göteborg Göteborgs Energi Nät AB 66,2 5,3% 18,8% 2 185 19
Mölndal Mölndals Energi Nät AB 54,9 -0,1% 6,4% 1 811 2
Medel – Riket 96,3 -0,4% 23,6% 3 178

Alla uppgifter är inklusive moms.

25-årsjubileum för rapporten
Nils Holgerssongruppen har jämfört kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för svenska hushåll under 25 år. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till mer rimliga priser för kunderna. I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnaderna för de nyttor som alla hushåll behöver betala för.

Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och HSB Riksförbund.

Fakta: Så har elnätspriset beräknats
I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2020, beräknats för typhuset i Nils Holgersson-rapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inkl moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset. Energiskatten för el som finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad.
Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu