Lantmännen Agroetanol, Reppe och Oats fusioneras till ett bolag – Lantmännen Biorefineries AB. Fusionen sker i flera steg och fullbordas i februari 2024 men redan idag fusioneras bolagen Agroetanol och Reppe till Lantmännen Biorefineries.

Lantmännen Biorefineries introducerades i början av 2020 med målsättningen att bilda ett bolag – en juridisk enhet – med en gemensam organisation och arbetssätt. Fusionen innebär att bolagsnamnen Lantmännen Agroetanol, Lantmännen Reppe och Lantmännen Oats kommer att upphöra för att i stället benämnas Lantmännen Biorefineries, med verksamheter i Norrköping, Lidköping och Kimstad.

– Genom Lantmännen Biorefineries kommer vi att fortsätta erbjuda våra förstklassiga och hållbara produkter, sprungna ur den svenska åkermarken och våra medlemmars gårdar. Inga av våra verksamheter kommer att byta lokaler och därmed innebär fusionen endast administrativa åtgärder för berörda parter, säger Fredrik Jönsson, vd för Lantmännen Biorefineries.

Under året har medarbetarna kontinuerligt informerats om den pågående fusionen. Under hösten har information skickats ut till kunder, leverantörer och andra intressenter. Den planerade fusionen av Lantmännen Oats kommer att genomföras i mitten av februari i samband med driftsättningen av affärssystemet M3.