Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning för 2019

Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med knappt 4 TWh.

Hitta statistik i databasen

Statistiken är samlad på en plattform som möjliggör för dig som användare att själv bygga tidsserier och välja den statistik du är intresserad av.

Till statistiken över transportsektorns energianvändning