Absolicon bygger Europas största solvärmepark med koncentrerande solfångare. Spadtaget tas av Energiminister Anders Ygeman och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén via länk tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande i Härnösand Andreas Sjölander och Joakim Byström, vd Absolicon.

Högslätten Solar Thermal Park blir den största inom svensk solvärme på över 20 år och uppförs med modern koncentrerande solvärmeteknik som tillåter högre systemtemperaturer och verkningsgrader för fjärrvärme.

Mitt på dagen en vanlig sommardag kommer solfångarna i Härnösand att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät. Utöver fjärrvärmeproduktionen kommer fältet att fungera som demonstrationsanläggning för industriell solvärme. Projektet finansieras till hälften av Energimyndigheten.

Projektet genomförs i två faser och detta spadtag inleder den första fasen som ska bygga ca 1000 m2 solfångare samt en teknikbyggnad som ska stå färdigt i mars 2021.