Axel Alm lämnar Solkompaniet, som han varit vd för sedan 2019. Till ny vd har styrelsen utsett Thomas Sparrmo, som senast kommer från rollen som vd för Saltå Kvarn och som har över 20 års erfarenhet av olika ledande befattningar inom teknik- och tillväxtbolag.

 

– Jag är mycket glad att Thomas Sparrmo valt att tacka ja till rollen som vd för Solkompaniet, när bolaget utifrån sin ledande position inom storskalig solkraft i Sverige, nu även breddar sitt fokus till marknader i fler länder. Thomas gedigna erfarenheter av att skala upp och driva förändringsarbete inom bolag i olika faser och på olika marknader gör att han har rätt profil för att ta Solkompaniet till nästa nivå. Thomas är vidare en uppskattad ledare med ett visionärt och inkluderande ledarskap som kommer bli centrala egenskaper i det fortsatta utvecklingsarbetet av bolaget, säger Marie Fossum Strannegård, styrelseordförande för Solkompaniet och vd för bolagets majoritetsägare AxSol.

– Jag vill samtidigt tacka Axel Alm för hans starka insatser som vd. Under Axels ledarskap har Solkompaniet ställt om sin affär mot att bli Sveriges ledande aktör inom storskalig solkraft, där bolaget aktivt bidragit i omställningen till framtidens fossilfria energisystem. Solkompaniet har vuxit från en omsättning på drygt 100 mkr 2019 till en uppskattad omsättning om närmare 1 mdkr vid utgången av 2023 och har idag ca 250 medarbetare. Samtidigt är det nu ett bra tillfälle att göra ett skifte inför den fortsatta förändringsresan där vi både möter nya marknadsförutsättningar och ser affärsmöjligheter i övriga Norden. Fokus ligger på lönsam tillväxt genom att tillvarata dessa möjligheter med ett nytt ledarskap och utifrån de erfarenheter och förmågor bolaget byggt upp, säger Marie Fossum Strannegård.

– Jag är stolt över att få möjligheten att leda ett så framgångsrikt bolag som Solkompaniet och är imponerad av vad alla medarbetare har åstadkommit hittills. Norden är i stort behov av mer fossilfri elproduktion, där den storskaliga solkraften kommer bli ett allt viktigare bidrag. AxSol spelar här en viktig roll genom att ha investerat i de bolag som driver på utvecklingen. Nu ser jag fram emot att få bidra till fortsatt tillväxt i både Sverige och i övriga Norden. Men framförallt ser jag fram emot att träffa kunder och våra medarbetare, säger Thomas Sparrmo, tillträdande vd för Solkompaniet.

Thomas Sparrmo tillträder rollen som vd för Solkompaniet den 1 november. Axel Alm stannar kvar inom bolaget november månad ut för att säkerställa en bra överlämning.