ekonomi el pengar pris

Sparandan driver européer att minska sin energianvändning trots lägre elpriser

Att spara pengar är en stark drivkraft för européer när det gäller att minska sin energianvändning. Trots att elpriserna är lägre nu än för några månader sedan, strävar över åtta av tio människor fortfarande efter att minska sin energiförbrukning i vardagen. Detta framgår av Vattenfalls Energisparbarometer, som genomförs för andra gången.

En undersökning genomförd av forskningsinstitutet Statista på uppdrag av Vattenfall inkluderade totalt 5 000 representativa konsumenter i Tyskland, Finland, Frankrike, Sverige och Nederländerna mellan den 15 och 25 maj.

I alla dessa länder vidtar konsumenterna olika åtgärder för att minska sin användning av el, värme, bränsle och vatten. Det kan innebära att använda mindre belysning, minska duschtiden, tvätta kläder vid lägre temperaturer, använda bilen mindre eller till och med gå och lägga sig tidigare och tillbringa mindre tid hemma. De franska konsumenterna har genomfört flest energibesparande åtgärder jämfört med de nordiska länderna, som ligger något efter.

En trend som syns i alla länder är att det finns en skillnad mellan hur viktigt man anser att det är att spara energi och hur man faktiskt agerar. Oavsett åldersgrupp anser man att det är mycket viktigt att spara energi. Men ju äldre man blir, desto fler energibesparande åtgärder vidtas. Det kan innebära att man skaffar energisnåla produkter som LED-lampor, grenuttag med avstängningsknappar, snålspolande duschmunstycken och tätningslister för att stoppa drag. Hushåll med personer över 50 år, särskilt de över 65 år, använder i betydligt större utsträckning sådana energibesparande produkter jämfört med de yngre generationerna. När det gäller husägare som investerar i solpaneler, värmepumpar eller isolering finns ingen tydlig generationsklyfta. Viljan att investera är hög i alla åldersgrupper.

”Om varje individ vidtar många små åtgärder minskar hela samhällets energibehov. På medellång och lång sikt krävs dock investeringar i energieffektiv modern teknik och förnybar energi. Vi stödjer konsumenterna på vägen mot en fossilfri framtid genom konkreta åtgärder och ett brett utbud av lösningar,” säger Martijn Hagens, chef för Vattenfalls kund- och värmerelaterade verksamhet.

För nio av tio konsumenter är kostnadsbesparingar den främsta anledningen till att minska sin egen energianvändning. Därefter följer att spara naturresurser (över 75 procent) och att se till att energin räcker åt alla (över 71 procent).

Stigande energipriser skapar problem för européerna, och energikrisen har påverkat den ekonomiska situationen för ungefär hälften av befolkningen. Dessutom tror fler än två tredjedelar att energikrisen kommer att fortsätta under den kommande vintern. Kvinnor är mer oroade över höga energipriser än män.

Andelen personer som är oroade över de aktuella energipriserna är fortfarande hög (över 67 procent). Men antalet oroade konsumenter har minskat i alla länder jämfört med den första undersökningen i januari 2023, särskilt i Sverige (en minskning med 18 procentenheter) och Nederländerna (en minskning med 19 procentenheter).

Förbättrad tillgång och sjunkande marknadspriser på energi, tillsammans med regeringarnas stödpaket för att lindra bördan för hushållen, kan ha bidragit till en mer stabil situation.