Sedan sommaren 2014 har Solör Bioenergi Fjärrvärme AB producerat fjärrvärme till kunderna i Nora. Efterfrågan på värme har ökat stadigt sedan dess. Nu har Solör tagit hållbarhetsfrågan ett steg länge genom att den fjärrvärme som levereras i Nora nu är helt fossilfri.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi driver sedan början av 2014 en fjärrvärmeanläggning i Nora. Här produceras fjärrvärme till kunderna i Nora som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier.De största kunderna är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden AB.

På anläggningen finns en biobränslepanna med kondensor, en pelletspanna och oljepannor som numera eldas med bioolja.

– Produktionen i Nora omfattar cirka 30 GWh per år och bränslet består främst av biobränslen från lokala aktörer i form av spån och flis. När det är kallare än – 14 grader spetsar vi med bioolja, säger Mattias Göransson, anläggningsansvarig i Nora.

Att förbränningen sker med biobränslen ger många fördelar. Den koldioxid som släpps ut ger inget extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser.

– Framöver har vi planer på att installera en turbin, likt den vi har på andra av våra orter. Därmed kan vi bli självförsörjande på den el vi själva förbrukar, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

– Det byggs i Nora och vi vill gärna vara med i den utbyggnaden och erbjuda nya kunder fjärrvärme. Vi ser att kraven från kunderna ökar, därför är vi stolta över att vi numera enbart levererar fossilfritt i Nora. Dit vi inte når med vår fjärrvärmekulvert har vi våra närvärmelösningar som erbjuder kunderna andra energilösningar, säger Nicklas.