HANS MOSS VD Solør Bioenergi AS, Biobränslen samt fjärrvärme Norge

Idag blev det klart att Solör Bioenergi köper aktierna i Glåmdal Bioenergi AS på Skarnes och växer därmed vidare i Kongsvingerregionen.

Solör Bioenergi har genom sitt bolag Solör Bioenergi Varme AS ingått ett avtal om att köpa aktierna i Glåmdal Bioenergi AS (GBAS) från Karl Holm, GIR och Bjørns Transport AS.

GBAS har en värmeanläggning baserad på förnybara biobränslen med tillhörande fjärrvärmenät på Skarnes i Sør-Odal kommun. Anläggningen levererar årligen cirka 4 Gwh fossilfri fjärrvärme. Dagens ägare har byggt upp anläggningen i flera år och Solör Bioenergi vill nu utveckla verksamheten vidare i nära samarbete med lokala myndigheter och kunder. Sør-Odal kommun är också en stor kund med bland annat skolor och vårdhem anslutna till fjärrvärmenätet.

– Utvecklingen av fjärrvärmen på Skarnes har skett i ett bra samarbete mellan GBAS och kommunen och har hela vägen stöttat kommunens tillväxt- och klimatmål på ett bra sätt. Grön, förnybar energi levereras nu också för uppvärmning av kommunens nya skola. Vi hoppas att de nya ägarna också kommer att finna det ekonomiskt att förse stadshuset och andra aktiviteter på andra sidan Glomma med fjärrvärme baserat på restprodukter från den lokala skogs- och skogsindustrin. Det faktum att företaget nu får ett nytt ägande med en lokal anslutning, Solør-Odal är ett väletablerat regionalt koncept, välkomnar vi och vi ser fram emot ett bra och konstruktivt samarbete med de nya ägarna, säger kommunstyrelsens ordförande Knut Hvithammer i Sør-Odal kommun.

– Sedan starten 2003 har Solör Bioenergi utvecklats till en ledande aktör inom förnybar energi i Norge och Sverige. För närvarande har bolaget mer än 2,2 Twh i totala energileveranser. Då

den norska delen av verksamheten har sitt huvudkontoret i Kirkenær, och ett värmeverk i Nord Odal, har Solör Bioenergi goda förutsättningar för en nära, bra och rationell driftsplan för Glåmdal Bioenergi AS i framtiden, säger Hans M. Moss, ordförande för Solør Bioenergi Varme AS.

Investeringen i fjärrvärme har varit, och är, mycket viktigt för att uppnå övergripande klimatmål och har avvecklat betydande mängder fossila bränslen. Dessutom frigör fjärrvärme en hel del elektrisk kapacitet, vilket minskar samhällets investeringar i elnätet och frigör el för bättre ändamål än uppvärmning, till exempel laddning av elbil.

Som representant för de säljande aktieägarna uttrycker styrelsens ordförande Ivar Skulstad sin tillfredsställelse över att det är industriella och långsiktiga ägare som nu tar över stafettpinnen och tar utvecklingen vidare.