I en tid då samhället till stora delar påverkas av den pågående pandemin står Solör Bioenergi stadigt och levererar fjärrvärme över hela Sverige och i södra Norge. Med värmeanläggningar på över 140 platser är Solör en viktig aktör för att vardagen ska fungera för de nära 160 000 användare. Investeringar planeras och genomförs nu på flera platser runtom i Sverige, där solcellsinvestering och nya filter för att minska stoftutsläpp är några av dem.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

– Vår verksamhet pågår för fullt och vi fortsätter att arbeta för att vara en pålitlig leverantör av värmelösningar. Vi levererar i alla lägen och är en viktig del för att samhället ska fungera. Självklart har vi förberett oss för olika scenarier beroende hur pandemin fortsätter, och anpassat oss på olika sätt. Vi ser däremot inte att pandemin i dagsläget har påverkat vår dagliga drift, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Samtidigt som Solör tar pandemin på största allvar och inser dess enorma påverkan på människor och samhälle finns en stor tilltro till framtiden. Investeringar planeras och genomförs nu på flera platser runtom i Sverige. En av dessa är en solcellsinvestering på värmeanläggningen i Gnesta. Taket på fastigheten kommer under juni att få solceller, vilket innebär att anläggningen till största delen är självförsörjande på den el som förbrukas. På andra håll i Sverige installeras filter för att minska stoftutsläpp.

– Vi har växt succesivt under de senaste åren, både genom att befintliga verksamheter byggs ut och genom förvärv. Vi söker ständigt efter fler anläggningar att ta hand om för att på samma trygga sätt som idag driva dessa vidare, säger Anders.