På Ekerö levereras fjärrvärme sedan 2020 till framför allt kommunens fastigheter i form av bland annat skolor och vårdcentraler. Fotograf: Linda Broström

Fjärrvärmen på Ekerö har varit igång sedan november 2020 och byggs nu ut i snabb takt. Ekerö Solör Bioenergi AB, som ägs av Solör Bioenergi koncernen och Ekerö kommun (35%), står för leveransen av klimatvänlig fjärrvärme till fastigheter i kommunen. Under våren kommer en skola och ett äldreboende kopplas på fjärrvärmenätet och i nästa steg påbörjas markarbetet till det nya badhuset som beräknas stå klart i början av 2023.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 200 000 användare varje dag. Bolaget finns på 155 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att tillvarata skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

På Ekerö levereras fjärrvärme sedan 2020 till framför allt kommunens fastigheter i form av bland annat skolor och vårdcentraler. Utöver detta finns också några bostadsrättsföreningar som valt fjärrvärme. Utbygganden är kraftig och fler anslutningar är på gång.

– Arbete pågår för att under våren koppla på fjärrvärmen till en skola och ett äldreboende. Efter det är det dags att börja gräva nya ledningar för det nya badhuset som ska stå klart i början av 2023. Vi är mitt i en väldigt expansiv fas, säger Jan Lindkvist, VD Ekerö Solör Bioenergi AB.

I fjärrvärmeanläggningen, som ligger i Brygga industriområde, finns två biobränslepannor som eldas med rester från skogsindustrin från öarna runt omkring Ekerö. Pannorna är toppmoderna och uppfyller alla kommande krav på bland annat hantering av stoft.

Den förväntade leveransen från fjärrvärmeanläggningen är 20 GWh under 2022, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 1 000 medelstora villor. Leveransen förväntas öka succesivt och vara uppe i 35 GWh år 2030.

Ekerö Solör Bioenergi AB är ett bolag som till 65% procent ägs av Solör Bioenergi och där Ekerö kommun äger resterande del.

– Jag tycker det är fantastiskt roligt för Solör Bioenergi att tillsammans med Ekerö kommun göra denna resa att bygga ett helt nytt hållbart fjärrvärmesystem som bygger på förnybar energi. Detta är också åter ett bevis på den tillväxtstrategi vi har i koncernen säger Anders Pettersson VD Solör Bioenergi Holding AB.