Björn Lennartsson, VD HL Energi och Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme. Foto: Pixpep

Idag står det klart att Solör Bioenergi tar över ansvaret för leveransen av fjärrvärmen i Töcksfors i och med köpet av HL Energi. Köpet, som är en del i Solör Bioenergis satsning på att utöka sin verksamhet inom fjärrvärme, innebär att Solör nu har ansvar för produktion och distribution av värme till både kommunala och privata fastigheter i Töcksfors.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag. Bolaget finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle i form av pellets, flis och briketter. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

HL Energi har drivit anläggningen sedan 2006 och utvecklat den under åren i takt med den ökade efterfrågan på fossilfri värme.

– Vi är väldigt tacksamma över alla som deltagit på den resa som HL Energi gjort sedan vi startade. Nu lämnar vi över stafettpinnen till Solör Bioenergi som kommer kunna ta verksamheten vidare till nästa nivå. Vi ser väldigt positivt på att en stor och erfaren aktör som Solör nu tar över, säger Björn Lennartsson, VD HL Energi.

I och med köpet, där fjärrvärmenät och energianläggningen ingår, ansvarar Solör Bioenergi för produktion och distribution av värme till både kommunala och privata fastigheter i Töcksfors. Bland kunderna finns skola, handel, lägenheter och industrier.

Anläggningen består av två flispannor från 2012 på totalt 2 MW och en oljepanna som används som reserv och vid tillfälliga toppar. Flisen som används kommer från lokala leverantörer. Den totala värmeproduktionen uppgår till ca 7 GWh per år.

– Vi på Solör Bioenergi kommer att driva anläggningen vidare i samma anda som HL Energi tidigare gjort och fortsätta leverera en stabil värme med hög kvalitet. Töcksfors ligger i en intressant region och vi ser potential att expandera i området, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Bioenergi Värme.

Solör Bioenergi är sedan tidigare etablerade i Värmland med fjärrvärmeanläggningar i bland annat Charlottenberg, Sunne och Filipstad.

– Det känns roligt att vi kommit överens med Björn och familjen om att ta över fjärrvärmen i Töcksfors. Den passar bra in i vår verksamhet och är ytterligare ett steg i Solör Bioenergis tillväxtresa, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.