Elsäkerhetsverket ska tillsammans med Försvarsmakten undersöka om exempelvis solenergianläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar kan orsaka elektromagnetiska störningar på verksamheter inom totalförsvaret. Uppdraget omfattar även en riskanalys för att ta reda på om störningar kan försvåra totalförsvarets verksamhet.

Redovisning
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet, med kopia till Försvarsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020.