Ann-Sofie Wågström (S), styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

Nu har Eskilstuna Energi och Miljös styrelse gett grönt ljus till planerna på att bygga en solcellspark på deponin vid Lilla Nyby.

– Parken är en värdefull pusselbit för ett klimatpositivt Eskilstuna 2045 och styrelsen var helt enig om beslutet, säger Ann-Sofie Wågström (S), styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

Solcellsparken ska producera 2 MW el per år. Den kommer att täcka cirka 11 000 kvadratmeter av deponin, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ner, som totalt är 30 hektar stor.

– Det här är en samhällsviktig och långsiktig investering. En egen solcellspark ger nytta för vårt elnät och hjälper oss framåt i effektfrågan. Men störst av allt är hållbarhetsaspekten. Vi använder deponin, som är obrukbar mark, för att producera förnybar el, säger Ann-Sofie Wågström.

EEM har under hösten genomfört en marknadsundersökning där kunderna fått frågor kring sitt intresse av lokalproducerad solel.

– Både våra privatkunder och företagskunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solel. Undersökningen visade därtill att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt producerad el. Det är tydligt att våra kunder ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle, säger Fredric Mazzarello, marknadschef på EEM.

Målsättningen är att den nya anläggningen ska producera förnybar el inom ett år. Den el som produceras kommer att säljas till EEMs kunder samt användas vid företagets egna anläggningar.