Med ABB:s Vehicle-to-Grid-teknik sätts ett globalt referensindex för dubbelriktad laddning med den helt nya 11 kW-stationen

ABB:s globala ledarskap inom e-mobilitet har än en gång understrukits genom tekniken för dubbelriktad laddning i ett samarbetsprojekt om Vehicle-To-Grid (V2G).

Som en del i avtalet med franska DREEV, ett samriskföretag mellan Électricité de France (EDF) och Nuvve, som specialiserar sig på intelligent laddning av elfordon, kommer ABB att tillhandahålla den helt nya 11 kW dubbelriktade laddningstekniken som är framtagen speciellt för V2G.

ABB:s lösning, integrerad med programvaruteknik från DREEV, kommer att göra det möjligt för elbilsförare att exportera tillbaka överskottsenergi till elnätet. Med en potential att generera upp till 20€/elbil/månad minskar V2G den totala ägandekostnaden, vilket ytterligare främjar anammandet av elfordon. Dubbelriktade laddare hjälper också till att göra flödet smidigare vid en ojämn generering av elektricitet från förnybara källor som sol- och vindkraft.

Frank Muehlon, chef för ABB:s globala laddsystem för elfordon, säger: ”ABB är global marknadsledare inom snabbladdningslösningar. Vi är glada att kunna stötta DREEV i deras mål att aktivt delta i att göra elnätet mer leveranssäkert med hjälp av V2G-teknik. Vårt samarbete med DREEV är en av de främsta satsningarna i världen på att driftsätta riktig V2G-teknik i verkligheten.”

Enligt samarbetet kommer ABB att tillhandahålla dubbelriktade V2G-kiosker i Frankrike, följt av installationer i Storbritannien, Italien, Belgien och Tyskland.

Den lätta och kompakta 11 kW-laddaren ger en snabb och flexibel laddning och är helt kompatibel med aktuella och framtida elfordon. Laddaren uppfyller de striktaste elnätskrav och är utformad att bli det globala referensindexet för V2G-laddning.

Muehlon tillägger: ”Utvecklingen av denna intelligenta dubbelriktade laddningslösning kommer att möjliggöra nästa steg i utvecklingen av vårt ekosystem inom e-mobilitet och utgör en viktig milstolpe i ABB:s hållbarhetsstrategi.”

Eric Mevellec, CEO för DREEV, tillägger: ”V2G är en teknik som kräver både innovation och industriell kapacitet. Samarbetet med ABB är viktigt för att ta våra lösningar till nästa nivå. Vi är nu redo att snabba upp den kommersiella utvecklingen.”

Det är i nuläget få elbilar som har stöd för V2G, men detta förväntas bli en dominerande teknik inom de närmaste fem åren. Och eftersom antalet elbilar på vägarna förutspås öka till 559 miljoner per 2040 och 33 procent av den globala flottan kommer att drivas av el[1], behöver världens energiekosystem utvecklas för att klara att hantera denna övergång.

ABB:s V2G-teknik är framtagen för att bli en avgörande möjliggörande faktor och passar naturligt in i ABB:s verksamhet. Förutom den ledande ställningen inom laddning av elbilar är ABB också en viktig aktör inom betjäning av energiföretag. V2G kombinerar dessa båda teknikområden och ger ett konkret svar på de energiutmaningar nätoperatörerna står inför.