Som en del i SKFs målsättning att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning år 2030 är bolaget stolta att tillkännage att det går med i initiativet Renewable Energy 100 (RE100).

RE100 är ett globalt initiativ som sammanför världens mest inflytelserika företag som har förbundit sig att använda 100% förnybar elektricitet.

Kent Viitanen, President, Bearing Operations, säger: “Att uppnå koldioxidneutralitet år 2030 är en väsentlig del av SKFs övergripande strategi. Vi ser detta som en del av vårt ansvar och vi är övertygade att det kommer skapa en långsiktig konkurrensfördel för SKF och våra kunder. Vi avser att uppnå det genom att förbättra energi- och materialeffektiviteten i vår verksamhet och samtidigt öka inköpen eller den egna produktionen av förnybar energi. Vårt mål att nå 100% förnybar energi år 2030 eller tidigare är helt i linje med den ambition och det synsätt som RE100 har.”

Sam Kimmins, ansvarig för RE100, the Climate Group, säger: “Vi är glada att välkomna SKF till RE100. Genom att förändra hela deras affärsverksamhet till förnybar elektricitet visar SKF ett starkt åtagande att bekämpa klimatförändringen, och understryker samtidigt affärsnyttan med förnybart. Vi ser fram emot att se andra industribolag följa deras exempel.”

Johan Lannering, Director Group Sustainability & SKF Nova, säger: “Så här tar vi itu med vårt ansvar som energianvändare och vi är också stolta att våra produkter och lösningar möjliggör förnybara energisystem som vindkraft och framväxande teknologier som tidvattenkraft. På efterfrågesidan hjälper vårt Rotating Equipment Performance-erbjudande industribolag i alla sektorer över hela världen att förbättra energieffektiviteten och verksamhetens prestanda.”