Skellefteå kommun förväntas växa kraftigt de närmaste åren. Med det kommer många frågor.
Några av de vanligaste är: Var ska alla bo? Var ska arbetskraften komma ifrån? Hur ska trafiken lösas? Kommer vi att få energibrist? Kommer marken att ta slut?
Läs vidare för några lugnande besked – kapaciteten finns.

Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun, poängterar:
– Det finns en positiv anda i Skellefteå och en vilja att växa tillsammans. Skellefteå är en mycket bra plats för den nya industrin att växa på. Vi har kunskap, mark och stora tillgångar till grön energi genom bioenergi, vatten och vind. Vi har den värdefulla skogen och träindustrin. Här finns väldigt goda förutsättningar för en hållbar tillväxt, så när Northvolt sökte en etableringsort fanns det ingen som kunde matcha vårt erbjudande.

Har Skellefteå den infrastruktur som krävs?
– Jag ser de tekniska lösningarna som det enkla i kråksången, den grundläggande infrastrukturen finns redan idag. Vi har ett stort antal skolor i många tätorter och bygger ett antal större nya. Vattenverket i Medle har en mycket stor kapacitet och energiförsörjningen är mycket god, även med tanke på en stor tillväxt, berättar Lars Hedqvist.

Förnybar energiproduktion
Seved Lycksell är affärsområdeschef för infraservice på Skellefteå Kraft. Han menar att Skellefteå kommer att kunna hantera den framtida energiförsörjningen på ett galant sätt.

– Utifrån de etableringar som är aktuella idag kan vi leverera den effekt som behövs. Det finns en överkapacitet och vi ser även stora möjligheter till ännu högre kapacitet som också tar höjd för fortsatta etableringar. Vi är mycket väl rustade för den tillväxt vi kan se med Northvolt och framtida underleverantörer, säger Seved. Han pekar även på hållbarhetsaspekten:

– I grunden finns en nästan 100-procentig förnybar energiproduktion. God kapacitet med hållbar och relativt billig energi lockar företag från hela världen. Det finns förutsättningar för att bygga vidare på förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och pålitliga fiberlösningar. För tung infrastruktur tar det ofta längre tid att få tillstånd och att bygga, därför är det viktigt med en tidig dialog med företagen om kommande etableringsplaner.