Kristina Edström, batteriforskare vid Ångström Advanced Battery Centre. Foto: Johan Wahlgren

Allt effektivare laddningsbara batterier, producerade på förnybar energi, spelar en stor roll i omställningen till ett liv som inte tär på jordens begränsade resurser. Därför är forskaren Kristina Edström och hennes världsledande forskarteam mottagare av pengar som Skellefteå Kraft sparat på att återanvända sin tv-reklam.

I omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle har batterier och dess förmåga att lagra energi en nyckelroll.

Därför har Skellefteå Kraft beslutat att 250 000 kronor av de pengar som bolaget sparat genom att de senaste åren återanvända gamla reklamfilmer i stället för att spela in nya, ska gå till forskningen om framtidens laddningsbara batterier. Ett arbete som driver den förnybara utvecklingen framåt.

– Batteriforskningen har aldrig tidigare varit så aktuell som nu. Jag har varit med så länge att det en gång i tiden ansågs ökentråkigt och man var nästan uträknad. Men nu är det nästan det sexigaste man kan göra, konstaterar Kristina Edström, en av världens främsta batteriforskare, som leder arbetet vid Ångström Advanced Battery Centre vid Uppsala universitet.

Centret är Nordens största grupp inom batteriforskning.

– Vi jobbar på att ta fram nästa generations batterier. Vi tittar på olika lösningar när det gäller olika material och nya komponenter, men även säkerhetsfrågor, något som till exempel Northvolt tycker är väldigt viktigt, berättar Kristina Edström.

Donationen på en kvarts miljon från Skellefteå Kraft möjliggör att forskningsteamet kan ta nästa steg i arbetet med att utveckla allt bättre batterier som klarar utmaningarna i framtidens hållbara samhälle.

– Vi använder också de här pengarna för att stärka informationen kring batterier och varför de är så viktiga. Vi får möjlighet att aktualisera forskningen och nå ut till flera olika delar av samhället, säger Kristina Edström.

Skellefteå Kraft vill vara en drivande kraft för ett samhälle som drivs av 100 procent förnybar energi.

Ann-Christine Schmidt, ansvarig för forskning och utveckling på Skellefteå Kraft, ser stöttningen av Ångström som ett sätt att säkra den kompetensutveckling som krävs för att bygga det förnybara energisystemet. En utveckling som lyftes fram som en av de viktigaste faktorerna i den nyligen presenterade svenska batteristrategin.

– Batterier spelar och kommer att spela en stor roll – oavsett om det är batterier till fordon eller som lagring i vårt energisystem. Och från Skellefteå Kraft kan vi, med det nätverk vi bygger upp, bidra med såväl stor kompetens som den gröna energi som möjliggör en 100 procent förnybar lösning, säger Ann-Christine.

– Vi ser också att vårt samarbete med denna forskargrupp kan bidra till att utveckla en batterikompetens i Skellefteå till nytta för samhället i stort.