Skellefteå Kraft fortsätter att storsatsa i Skellefteälven. Nu planerar företaget för utbyggnader i kraftverken i Krångfors och Granfors – den största investeringen sedan vattenkraften etablerades i älven.

Krångfors vattenkraftstation, där Skellefteå Kraft nu planerar en storsatsning. Foto: Dag Cederborg/WSP

Skellefteälven producerar 365 dagar om året 100 procent förnybar energi. Energi som är en nyckel för att Sverige ska ställa om till ett helt förnybart energisystem.

Skellefteå Kraft har under flera år arbetat för att öka effekten från vattenkraften i älven, genom till exempel den pågående storsatsningen i Rengård vattenkraftstation, som på många sätt är unik i Sverige.

Skellefteå Kraft vill fortsätta gå i framkant när det gäller att utnyttja vattenkraftens fulla potential. Nu utreder därför företaget sin största satsning inom vattenkraften i modern tid – utbyggnader av kraftverken i Krångfors och Granfors i Skellefteälven.

– Ser man till vilken effektökning detta skulle innebära, så har vi inte gjort något lika stort sedan vi först byggde vattenkraften, säger Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft på Skellefteå Kraft.

Krångfors och Granfors, som ligger efter varandra i älven, är i dag med sina effekter på 60 respektive 40 MW så kallade flaskhalsar i Skellefteälvens flöde. En ökning av effekten till 100 respektive 60 MW möjliggör ett jämnare vattenflöde genom hela nedre delen av älven, då samtliga kraftverk kan hantera lika stora vattenflöden.

En förändring som innebär en effektivare energiproduktion med en minimal ytterligare påverkan på den befintliga vattenmiljön.

– Genom att installera helt nya aggregat i anslutning till de här två befintliga kraftverken ökar hela älvens förmåga att leverera den förnybara kraften, säger Susanne Öhrvall.

– Dessa två projekt är de sista pusselbitarna i arbetet med att optimera nedre Skellefteälven. I ett föränderligt energisystem så har vattenkraften egenskaper som behövs allt mer. Denna storsatsning möjliggör att vi kan reglera flödet i älven beroende på utbud och efterfrågan på ett allt bättre sätt.

Skellefteå Kraft tar ett eventuellt investeringsbeslut efter ett beviljat miljötillstånd. Under hösten 2023 har samrådsprocessen inletts med berörd allmänhet och andra aktörer.

En utbyggnad av dessa anläggningar beräknas ta cirka fem år efter att ett miljötillstånd har beviljats.