Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har tecknat ett samverkansavtal med byggföretaget Skanska för att genomföra utbyggnaden av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet omfattar konstruktion och byggnation av sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark.

I SFR-förvaret förvaras kortlivat radioaktivt avfall, inklusive använda filter, verktyg, kläder från svenska kärnkraftverk samt material från sjukvård, industri och forskning. Dessutom kommer SFR att ta emot radioaktivt avfall när svenska kärnkraftverk avvecklas och rivs, såsom reaktorkomponenter, betong och andra byggnadsmaterial.

SKB:s tillförordnade VD, Jessica Palmqvist, uttrycker sin nöjdhet över att ha valt Skanska som samverkanspartner för utbyggnaden av SFR efter långvarig planering och miljöprövningar. Projektet har tagit ett stort steg framåt, men inväntar nu godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten innan bergarbetena kan påbörjas.

För närvarande rymmer SFR cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. För att möjliggöra förvaring av drift- och rivningsavfall från svenska kärnkraftverk krävs ytterligare 117 000 kubikmeter utrymme. Utbyggnaden planeras att placeras på 120–140 meters djup, i linje med den lägsta nivån av nuvarande SFR.

Lars Lindberg, Vice VD för Väg och Anläggning på Skanska Sverige AB, är entusiastisk över samarbetet med SKB för att utöka SFR och erkänner det stora ansvaret som projektet innebär med extra höga krav på kvalitet och säkerhet. Projektet anses vara spännande och långsiktigt, och byggstarten är planerad till hösten 2024.

Utbyggnaden av SFR har följt flera steg i processen. Mark- och miljödomstolen gav sitt tillstånd vid årsskiftet och i mars 2023 lämnade SKB in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att uppföra och driva det utbyggda SFR. Först efter att SSM har gett sitt godkännande kan SKB påbörja bergarbetena på Stora Asphällan i Forsmark.