När Oskarshamn 3 är bortkopplat, den 9-18 december, ökar risken för manuell förbrukningsbortkoppling. Därför uppmanar vi alla, oavsett elavtal, att spara el. Genom att minska elanvändningen bidrar du också till att hålla nere elpriserna.

De kommande två veckorna blir det kallare väder, enligt aktuell väderprognos. Med temperaturer under det normala och mindre vind än vanligt ökar elpriset och skapar ett ansträngt läge i elområde 4. Utöver detta är det driftstopp i Ringhals 4 och Oskarshamn 3.

Detta gör att elproduktionen har små marginaler att möta efterfrågan på el.
Vattenkraft
I norra Sverige har produktionen de senaste veckorna varit reducerad för att lägga ett skyddande istäcke på flera av de stora älvarna. Detta arbete görs varje år för att undvika en situation där det bildas issörja och isflak som påverkar vattenkraftverkens produktion negativt.
Vindkraft
Det har varit ett väderläge där det bildas isbeläggningar på en del vindkraftverk i norra Sverige och i Finland. Isbeläggning gör att vindkraftverkens effektivitet minskar.
Kärnkraft
Driftstoppet för Ringhals 4 förlängs. Återstarten av reaktorn var planerad till den 31 januari 2023, nu skjuts den fram till den 23 februari 2023.
Oskarshamn 3 måste åtgärda ett fel i generatorn vilket skapar ett driftstopp i nio dagar, under perioden 9-18 december 2022. Ägarbolaget OKG har meddelat att planen för återstart är den 18 december. Oskarshamn 3 är Sveriges största elproducerande kraftverk och ligger dessutom strategiskt beläget i södra Sverige.
Dessa driftstopp påverkar energimarknaden extra mycket nu när läget redan är ansträngt.
Vi behöver alla hjälpas åt!
Nu behöver vi alla spara el, oavsett elhandelsavtal. Allt för att undvika en överbelastning på elnätet, hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el. Det innebär att vi alla behöver göra vad vi kan för att hålla elanvändningen så låg och så jämn som möjligt under dygnet.
Det här kan du göra
Att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen är de två saker som påverkar din elkostnad mest. Vi vill även tipsa dig som har elbilsladdning, uppvärmda golv i badrum och handdukstork att se över din elanvändning. Som större kund är det mer individuellt vad som påverkar elanvändningen.