Anders Erlandsson, VD på Silvent. Foto: David Davidov.

Borås-företaget Silvent har under våren öppnat två nya bolag på den europeiska marknaden. Ett kontor i Warszawa, Polen och ett kontor i Verona, Italien. Trots rådande svårigheter kan Silvent redan nu se positiva resultat av satsningen.

Silvent valde att genomföra sin planerade expansion på den europeiska marknaden, trots Coronautbrottet. Under våren växte företaget med två nya bolag. Ett italienskt bolag som öppnades den första april och ett polskt bolag som öppnades en månad senare.

– Vi öppnade det italienska bolaget i isolering-periodens början, vilket såklart inte var optimalt. Men vi ser nya bolag som en långsiktig satsning och de är placerade på strategiska marknader, som kommer vara viktiga för oss i längden, säger Anders Erlandsson, VD på Silvent.

Målet med den europeiska expansionen är att kommanärmare slutkunden och göra det enklare att hjälpa tillverkningsföretag med att förbättra arbetsmiljön och minska energiförbrukningen vid blåsning med tryckluft.

Även under normala omständigheter är det en utmaning att öppna två kontor med en månads intervall

Utmanande expansion gav positivt resultat
Det är inte bara den rådande samhällssituationen som gör expansionen speciell. Det är dessutom första gången Silvent öppnar två bolag på så kort tid.

– Även under normala omständigheter är det en utmaning att öppna två kontor med en månads intervall. Corona gjorde det än mer utmanande, men det visade sig vara en bra investering, säger Anders Erlandsson, VD på Silvent.

De nya bolagen har haft en bra start, trots isolerad personal gick det italienska kontoret med vinst redan efter första månaden. Båda marknaderna verkar positiva till företagets lokala närvaro.

Öppnade sitt tionde bolag
De två nya kontoren innebär att Silvent nu har egna bolag i tio länder, runt om i världen. Borås-företaget har sedan tidigare säljbolag i Sverige, USA, England, Frankrike, Österrike, Kina, Nederländerna och Spanien. Silvents unika blåspistoler, blåsmunstycken, luftknivar, ljuddämpare och kundanpassade lösningar för blåsning med tryckluft används idag av tillverkande företag i mer än 90 länder.