meddelade på måndagen att problem som nyligen avslöjades inom dess vindkraftsenhet skulle kosta företaget 2,2 miljarder euro (cirka 23,5 miljarder kronor), långt ifrån de värsta scenarierna men ändå skapa osäkerhet kring företagets framtid.
De extra kostnaderna kommer att öka Siemens Energys nettoutförlust mer än sexfaldigt under 2023 till 4,5 miljarder euro, enligt företaget. Samtidigt presenterade man resultat för tredje kvartalet som visade en rekordhög orderstock på 106 miljarder euro på grund av stark efterfrågan.

Företaget sänkte även sin försäljningsprognos och gav en ny, lägre vinstprognos efter att ha dragit tillbaka den efter de avslöjade problemen. Dessa inkluderar felaktiga komponenter i de nyare landbaserade turbinerna och problem med upptrappningen av produktionen till havs.
Siemens Energys aktier vände från en initial nedgång på upp till 7% för att stiga med 2,7% klockan 08:19 GMT. Analytiker säger att prislappen bör ge lättnad åt de som fruktade ännu större ekonomiska påfrestningar.

”Även om resultaten är negativa är de inte lika dåliga som vissa investerare fruktade,” sade JP Morgan-analytiker och tillade att en extra nedskrivning på 700 miljoner euro av skattefordringar skulle ge gruppen möjlighet att ”städa upp”.
Siemens Energy chockade marknaderna i slutet av juni när de meddelade om en rad problem inom Siemens Gamesa, en av världens största tillverkare av vindkraftsturbiner, bara veckor efter att de lyckades förvärva hela företaget som de tidigare bara ägde delar av.

Medan måndagens kostnadsuppskattning stämmer överens med Siemens Energys egen bedömning på över 1 miljard euro, ligger den under den mest pessimistiska marknadsbedömningen på över 5 miljarder euro som utfärdades av UBS.
Siemens Energy:s VD, Christian Bruch, sade att även om situationen inom Siemens Gamesa var en ”massiv bakslag”, så gav prestationen inom gruppens återstående enheter, inklusive gasturbiner och kraftomvandlingsstationer, en ljusglimt.
De nya problemen hos Siemens Gamesa, inklusive felaktiga blad och växlar i några av dess 4.X och 5.X landbaserade modeller, har kostat företaget ungefär en tredjedel, eller mer än 6 miljarder euro, i marknadsvärde.
Siemens Energy, som har tagit hjälp av Alix Partners för att åtgärda kvalitetsproblemen med Siemens Gamesas nyare landbaserade modeller, säger att man för närvarande granskar sin vindstrategi och kommer att uppdatera marknaderna vid en kapitalmarknadsdag i november.
Bruch sade att vindkraft fortsatt är en strategiskt relevant tillväxtmarknad, men tillade att det är avgörande att verksamheten är lönsam, något som Siemens Gamesa har misslyckats med att uppnå de senaste åren.
(1 euro = 11,02 kronor)
Rapportering av Christoph Steitz och Alexander Huebner; ytterligare rapportering av Danilo Masoni, Stefanie Geiger och Susan Mathew; redigering av Kirsten Donovan och Jason Neely