solcell, sun

SENS ingår avsiktsförklaring för solcellsanläggning och batterilager i Karlskoga

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) har ingått en avsiktsförklaring med Karlskoga kommun för att undersöka möjligheten till att upprätta en solcellsanläggning om cirka 65-70 MW med batterilagring motsvarande 70 MW på fastigheten Karlskoga Högåsen 2:4. Parterna kommer att samarbeta kring en förstudie och utvärdering av projektets genomförbarhet, med fokus på tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Den aktuella marken omfattar en yta på ungefär 80 hektar.

I samarbete med Karlskoga kommun har SENS ingått en avsiktsförklaring för att utforska möjligheten att etablera en hållbar solcellsanläggning med batterilagring på fastigheten Karlskoga Högåsen 2:4. Det kortsiktiga målet är att först säkerställa ett arrendeavtal för fastigheten, vilket kommer att möjliggöra etableringen av anläggningen. Parterna kommer att arbeta tillsammans för att genomföra en förstudie och utvärdera projektets genomförbarhet, inklusive tekniska, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Under förstudien ska parterna gemensamt definiera projektets omfattning, däribland kapaciteten för solcellsanläggningen, specifikationer för batterilagringssystemet samt nödvändig infrastruktur. Studien inleds direkt och är planerad att vara slutförd senast den 31 december 2024. För den aktuella marken, som täcker en yta på ungefär 80 hektar, planeras en solcellsanläggning om cirka 65-70 MW och batterilagring om cirka 70 MW att upprättas.

Henrik Boman, vd för SENS, kommenterar:
”Vi är mycket glada över att återigen ha möjligheten att samarbeta med en framåtblickande kommun som Karlskoga. I en tid då efterfrågan på gröna och hållbara lösningar ökar, är det uppmuntrande att se att våra affärsområden – solenergi, batteriteknik och gruvor – är högt eftertraktade. Det är särskilt glädjande att inleda detta samarbete med Karlskoga kommun, en likasinnad aktör som delar vår vision om en hållbar framtid och ser värdet i att lagra förnybar energi. Nu ser vi fram emot att inleda samarbetet för att sedan kunna förverkliga projektet.”