I samband med att Schneider Electric släppte sitt resultat för det första kvartalet 2020 redovisades också framsteg mot Schneider Electrics hållbarhetsmål. Företaget följer upp på målen med hjälp av Sustainability Impact (SSI) som består av 21 mätbara indikatorer. Målen är satta i enlighet med COP 21 och FN:s mål för hållbar utveckling.

Under årets första kvartal blev resultatet för SSI 7,15 av 10 poäng, vilket är en förväntad avmattning givet den rådande krisen. Koncernen har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att de planerade socioekonomiska och sociala projekten fortlöper också under pågående kris.

– Vi har ställts inför en utmaning som saknar motstycke och som påverkar miljarder människor. Schneider Electric följer den globala covid-19 krisen, som slår hårt mot sjukvården och ekonomin. Schneider Electric har via Schneider Electric Foundation med kort varsel lanserat fonden Tomorrow Rising Fund som kommer att göra det möjligt att ge stöd till de akuta behov som finns runt om i världen, bidra till återhämtning från krisen och bygga motståndskraft för framtiden, säger Gilles Vermot Desroches, Sustainability Senior VP på Schneider Electric.

Hållbarhetsåtaganden med anledning av covid-19-krisen

1. Stöd till anställda

Schneider Electric prioriterar hälsa och säkerhet för alla sina anställda världen över och vidtar åtgärder i enlighet med riktlinjer från lokala myndigheter i respektive land. Koncernen har nu ytterligare utökat ett antal olika förmåner inom hälsa, livsstil och omsorg för alla anställda.

2. Stöd till samhället

Schneider Electric är en samhällsviktig aktör som tillhandahåller tjänster för kritisk infrastruktur som bland annat rör sjukhus, datacenter, IT-nätverk, temperaturkänsliga leveranskedjor för livsmedel, energi, transport, vattenrening och andra viktiga industrier.

Koncernen har ett ansvar att säkerställa kontinuitet vad gäller service i respektive land, vilket är Schneider Electrics största bidrag i kampen mot covid-19. Koncernens viktigaste fokus är att kunna fortsätta bedriva tjänster för kritisk infrastruktur tillsammans med leverantörer, partners och distributörer i linje med lokala riktlinjer från sjukvård och myndigheter.

Schneider Electric har dessutom utökat sina digitala insatser under den pågående krisen och bygger för framtiden genom att utbilda anställda, partners och kunder via sina digitala plattformar, som till exempel Energy University.

3. Insatser från medarbetarna

Den 8 april lanserade Schneider Electric Foundation fonden Tomorrow Rising Fund som ska stötta olika åtgärder och projekt världen över med koppling till covid-19. Alla donationer som görs av medarbetare till fonden kommer att matchas av Schneider Electric. Jean-Pascal Tricoire, vd och styrelseordförande på Schneider Electric, kommer att ge en donation på mer än 25 procent av sin baslön till fonden och alla medlemmar i den globala ledningsgruppen donerar också tio procent av sina baslöner.

Utöver finansiella bidrag görs också arbetsinsatser och volontärsarbete av medarbetare på Schneider Electric under pågående kris. Till exempel:

  • I Frankrike har över 100 frivilliga medarbetare arbetat dygnet runt i sex veckors tid för att tillsammans med bland andra gasföretaget Air Liquide få fram 10 000 respiratorer på uppdrag av den franska regeringen.
  • På flera av Schneider Electrics anläggningar runt om i världen produceras just nu ansiktsmasker som ska doneras till lokala vårdgivare.
  • Medarbetare utför extra insatser för att upprätthålla underhåll och support på sjukhus och hos andra vårdgivare för att säkerställa att de kan hålla igång sin verksamhet.

4. Förespråkar grön återuppbyggnad

Schneider Electric förespråkar beslut och investeringar som leder till lägre koldioxidutsläpp, decentralisering och digitalisering, inte minst i samband med en ekonomisk återuppbyggnad. Schneider Electric har gått med i Europaparlamentets ”Green Recovery Alliance” för att tillsammans med andra intressenter diskutera gröna investeringsplaner och återuppbyggnad av ekonomin efter krisen. Schneider Electric kommer också att skriva under the European Plastics Pact.