Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”), en ledande producent av biogas i Norden, offentliggör idag att förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB (”Ekdalens”), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 november 2020, har slutförts.

Scandinavian Biogas har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i Ekdalens. Förvärvet är ett led i Scandinavian Biogas strategi att nå ökad integration över hela värdekedjan, från organiskt avfall till färdig biogas och biogödsel, och kunna offerera omfattande transportservice för biogasindustrin.

Ekdalens är en marknadsledande aktör inom transporter av organiskt material med fokus på gödsel och biosubstrat till och från biogasanläggningar i södra Sverige. Ekdalens har de senaste åren haft en positiv operationell och finansiell utveckling med flera nya kunder och en hög beläggning. För ytterligare information och pro forman, se den bolagsbeskrivning som bolaget offentliggjorde den 14 december 2020.

Biogasproduktion är en växande bransch och pålitliga leveranser av substrat är helt avgörande för biogasindustrin. Biogasproducenter behöver därför en stark logistikpartner med en hög grad av expertis. Ekdalens är en sådan stark aktör vars kompetens kommer att vara viktig och nyttigt för hela biogasindustrin i Sverige, likväl som för Scandinavian Biogas kommande tillväxtprojekt, bland annat det som drivs tillsammans med lantbrukare i Mönsterås kommun.

Ekdalens med huvudkontor i Helsingborg grundades 2005 av Ulf Wäktare som idag är VD och tidigare ägare. Ulf Wäktare kommer att fortsätta som verksamhetschef för Ekdalens och tar även plats i ledningsgruppen för Scandinavian Biogas svenska verksamhet. Ekdalens kommer att fortsätta drivas i nuvarande form och inriktningen på verksamheten kvarstår.

Förvärvsvillkoren i sammanfattning:

  • Total köpeskilling fördelades enligt följande;
    • Kontant betalning om 25,3 miljoner kronor
    • Emission av 444 444 aktier i Scandinavian Biogas
    • Möjliga framtida tilläggsköpeskillingar baserat på operativ EBITDA 2020-2022, nuvärdesberäknat till 26,4 miljoner kronor

Riktad nyemission av aktier
Som ett led i finansieringen av förvärvet har styrelsen i Bolaget idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2020, att öka Bolagets aktiekapital med 888 888,04 kronor genom nyemission av 444 444 aktier riktad till säljaren av Ekdalens. Teckningskursen uppgick till 33,75 kronor per ny aktie, vilket motsvarar emissionskursen i placeringen av Bolagets aktier som offentliggjordes den 14 december 2020 med en överenskommen rabatt om 10 procent. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 444 444 aktier till totalt 30 533 852 aktier.

Matti Vikkula, VD Scandinavian Biogas
“Det är glädjande att kunna följa upp på vårt pressmeddelande per 30 november 2020 om förvärvet av Ekdalens Biotransporter AB, med att de nu är slutfört. Vi ser fram emot att integrera Ekdalens i vår koncern, och den ökade omsättningen och positiva resultat är välkommet.”