Kort efter invigningen av SaltX Technologys test- och forskningsanläggning (ECRC) för elektrifierad produktion av kalkprodukter såsom bränd kalk och cement i november förra året, inleddes bolagets första testperiod. Målsättningarna för perioden var driftsättning av anläggningen, intrimning av teknik och stödsystem, samt att påbörja materialtester. Den första testperioden uppvisar positiva resultat. Under nästa testperiod kommer fler materialtester att genomföras med en förväntan att nå industriell standard.

SaltX har på kort tid uppfört och driftsatt bolagets unika test- och forskningscenter för elektrisk kalcinering (ECRC). Under den första testperioden har bolaget säkerställt driftsättning och övergripande funktionalitet och därefter inlett materialtester. Under de omfattande tester som genomförts, har stora mängder data samlats in och analyserats avseende bland annat optimering av temperatur, materialflöde och kalcineringsgrad.

Bolaget har planenligt genomfört ett antal förbättringsåtgärder för att öka anläggningens funktionalitet, driftsäkerhet och effektivitet. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX berättar:

”Vi ser positiva resultat från den första intensiva testperioden. Vi var väl införstådda med att vi under perioden skulle behöva gör ett antal anpassningar och åtgärder för att förbättra processer och materialflödet, vilket också skett. Vi har successivt gjort framsteg och vi är trygga med att de förbättringsåtgärder som har och ska genomföras, ger önskad effekt.”

För kommande testperiod kommer bolaget aktivera fler åtgärder och intrimningar i syfte att säkerställa övergripande funktion samt att kunna genomföra mer omfattande materialtester över längre tidsperioder. Målsättningen med dessa åtgärder är att uppnå den industriella standard som efterfrågas avseende materialkvalitet. SaltX CTO, Lars Croon berättar:

”Vi har vid upprepade tillfällen sett goda resultat avseende kalcineringsgrad och materialflöden. De åtgärder vi sätter in i nästa fas avser primärt styrning av värme och materialflödet igenom anläggningen. Vi ser med tillförsikt fram emot att ta ytterligare steg mot att nå våra målsättningar.”

Bolaget kommer löpande kommunicera om framsteg och resultat då ny information finns att rapportera. Den kunskap vi bygger på oss genom de olika testperioderna är av största vikt för kommande projekt i Nordnorska Mo i Rana, där vi tillsammans med SMA Mineral kommer att uppföra världens första elektrifierade kalkanläggning – ZEQL (Zero Emission Quicklime).