Elpriserna har varit en stor oro för hushåll i södra Sverige de senaste två åren. Men när det första halvåret 2023 summeras visar det sig att elpriserna har sjunkit i söder jämfört med samma period föregående år. Detta framgår av data från elbörsen Nord Pool.

I elområde 3, som inkluderar bland annat Stockholm, låg genomsnittspriset på el under de första sex månaderna på 0,69 kronor per kilowattimme, jämfört med 1,05 kronor förra året.

I elområde 4 kostade elen i genomsnitt 0,92 kronor per kilowattimme under första halvåret, vilket kan jämföras med 1,30 kronor 2022.

I norra Sverige, dvs. elområde 1 och 2, har priserna dock ökat något, från 0,40 till 0,55 kronor per kilowattimme.

I juni månad låg elpriset i norra Sverige på praktiskt taget samma nivå som förra året, närmare bestämt lite över 50 öre.

I södra Sverige däremot är elpriserna något lägre i juni i år, vilket innebär en lättnad för hushållen i området.