Tillsammans med Polestar, Ferroamp, CTEK och Chalmers inleder Göteborg Energi ett utvecklingsprojekt kring Vehicle-to-X (V2X), en teknik som gör det möjligt för elbilar att med sin batterikapacitet bidra till minskning av effekttoppar, reservkraft vid strömavbrott eller stödtjänster för elnätet.

Det treåriga utvecklingsprojektet har en total budget på 30 MSEK och delfinansieras av Energimyndigheten. I projektet kommer Göteborg Energi särskilt att ansvara för utvecklingen av affärsmodeller för nätoperatörer, aggregatorer och fordonstillverkare.

– Framtidens elnät behöver vara smart och anpassat för att ta emot ett allt större inslag av förnybar energi från sol och vind. Vi står också inför en utmaning där effekten i elnätet ska räcka till för den omfattande elektrifiering som pågår inom både industrin och transportsektorn. Det här projektet är ett utmärkt tillfälle för oss att tillsammans med aktörer som ligger i framkant inom sina respektive teknikområden, bygga upp kunskap, simulera och testa olika modeller för V2X, säger Henrik Forsgren, Utvecklingsstrateg inom Energihandel & Mobilitet på Göteborg Energi.

Göteborg Energi har identifierat två huvudsakliga användningsområden för V2X På elnätssidan kan V2X leverera tjänster för att stödja och balansera det lokala elnätet, då elnätbolaget själv inte kan äga energilager idag (annat än för att täcka de egna nätförlusterna). För elhandeln och marknadssidan är potentialen att utveckla tjänster för att delta på marknaderna för olika handelstjänster.

– För att detta ska fungera, kommer analysen och utvecklingen av relevanta affärsmodeller att vara nödvändig. Kunderna måste uppleva att de får fördelar av att ställa sitt fordons batterier till elsystemets förfogande. Därför kommer analysen och utvecklingen av affärsmodeller för V2X att vara central för att vi ska lyckas, säger Henrik Forsgren.