Priset på el har ökat ordentligt under januari och är närmare dubbelt så högt jämfört med januari i fjol. I samtliga elområden noteras nu höga snittpriser och störst prisökning har skett i norra Sverige där snittpriset ökat med hela 150% från december. Enligt prognosen väntas elpriset fortsätta stiga under februari.

Snittpriserna på elbörsen Nordpool visar på en ordentlig ökning i samtliga elområden. I december låg snittpriset för rörligt elpris på 18 öre/kWh i norra Sverige, elområde 1 och 2, men snittpriset har nu ökat till 45 öre/kWh i januari vilket är en ökning på hela 150%. I mellersta och södra Sverige, elområde 3 och 4, har snittpriset också ökat. I elområde 3 landande snittpriset i januari på 49 öre/kWh jämfört med 31 öre/kWh i december och i elområde 4 noterades snittpriset på 50 öre/kWh i januari i jämförelse med 37 öre/kWh i december.

Dubbelt så dyrt

I jämförelse med januari 2020 är snittpriset nästan dubbelt så högt just nu. Den kalla inledningen på januari fick elpriset att skjuta i höjden och dagspriser på över 70 öre/kWh noterades i mitten av månaden i samtliga elområden. Kylan som har hållit sig kvar i landet har bidragit till att elförbrukningen ökat som i sin tur lett till högre priser, vilket är något som är vanligt för de kallare månaderna.

Fortsatt dyrt i februari

Februari väntas enligt väderprognosen bli kallare än vanligt. Jämfört med förra årets milda och blöta februari blir det en stor skillnad, berättar Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart.se. Det kalla vädret väntas bidra till att elpriset fortsätter på höga nivåer i början på månaden.

– Den första februari låg dagspriset på el över 80 öre/kWh i alla fyra elområden vilket är det dyraste på länge. Håller kylan i sig och elförbrukningen fortsätter att vara hög kommer elpriset ligga högt även i februari, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.

Timpriserna under inledningen av februari har pendlat ordentligt med toppnoteringar på nästan 200 öre/kWh vilket gör elen dyr vissa timmar på dygnet. Detta enligt statistik från elbörsen Nordpool.

– Anledningen till de stora variationerna i elpriset över dygnet just nu beror på hög elförbrukning och begränsningar i elnätet som gör det svårt att jämna ut elpriserna, berättar Kajsa Sundqvist.

Sparekonomen tipsar

För att hålla nere elförbrukningen när priset är högt tipsar Kundkrafts sparekonom Sharon Lavie om några enkla knep;

  • Sänk värmen i rum som sällan används, som till exempel hallen, tvättstugan och gästrummet.
  • Spara vatten och pengar genom att ta kortare duschar. Duschar du i 3 minuter förbrukar du i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten. Ett vanligt badkar rymmer 150 liter vatten. Har du snålspolande duschar och kranar kan du minska vattenförbrukningen med ytterligare 40 %.
  • Utnyttja dina vitvaror klokt – tvätta med full maskin och med lägre temperatur, ställ aldrig in varm mat i kylen, frosta av frysen, låt inte spisfläkten gå i onödan (det drar ut värmen), använd eftervärmen från spis och ugn.
  • Se till att stänga av din hemelektronik ordentligt när den inte används och inte behålla den på standby läge, de drar nämligen fortfarande el då.