Pipeline in industrial district

Ryssland, en av världens största oljeproducenter, har stött på brist på bränsle som är avgörande för skördarbetet i vissa delar av sitt södra kornbälte, och situationen kan försämras de kommande månaderna, enligt marknadskällor som talat med Reuters.

Handlare säger att bränslemarknaden har påverkats av en kombination av olika faktorer, inklusive underhåll på oljeraffinaderier, infrastrukturproblem på järnvägar och en svagare rubel som främjar bränsleexport.

Ryssland har försökt hantera bristen på diesel och bensin under de senaste månaderna och övervägt exportrestriktioner som ett sista försök att förhindra en allvarlig bränslekris – något som är känsligt för Kreml inför presidentvalet i mars.

En regeringsbeslut om att minska subventionerna till raffinaderierna förväntas försämra tillgängligheten av bränsle i världens största spannmålsexportör.

Regionalt belägna oljeproduktdepåer i Rysslands södra regioner har tvingats minska eller till och med avbryta försäljningen av bränsle, medan detaljhandelsbemannade mackar har tvingats begränsa bränsleförsäljningen till kunderna.

”Ai-92 bensin är inte tillgänglig för detaljhandelsförsäljning i Krasnodar, Adygea och Astrakhan, det finns knappt någon Ai-95 bensin och diesel”, säger en handlare i Rysslands södra region.

En annan handlare säger att det inte har funnits någon diesel tillgänglig på oljedepåer och det har inte funnits diesel på detaljhandelsmarknaderna under den andra veckan i rad i hela Samara-regionen, som ligger i Volga-flodens område.

Rysslands vice premiärminister Alexander Novak sa på onsdagen att det inte finns någon brist på bränsle.

Men han sa också att regeringen arbetar med åtgärder för att säkerställa en stabil försörjning på den inhemska marknaden, inklusive att öka nivåerna för obligatoriska försäljningar på börsen och begränsa antalet exportörer.

BRÄNSLEBRIST
Handlare säger att bristen på detaljhandelsmarknaden följdes av en kraftig ökning av grossistpriserna. Staten sätter tak för detaljhandelspriserna och uppmanar säljarna att höja priserna för bensin och diesel endast i linje med officiell inflation.

Branschkällor säger att situationen inte kommer att förbättras förrän tidigast i oktober när många oljeraffinaderier avslutar sina underhållsarbeten, samtidigt som den säsongsbetonade efterfrågan förväntas minska.

Vissa bönder har också klagat över bristen på bränsle.

”Det finns brist på bränsle… oljeprodukterna har stigit med mellan 10% och 20%”, säger Andrei Neduzhko, VD för jordbruksföretaget Step, i skriftliga kommentarer.

Hans företag verkar i Rysslands södra regioner Rostov, Krasnodar och Stavropol. Han säger dock att det inte finns några risker för höstsådden för hans företag.

Grossistpriserna för diesel började stiga kraftigt i juli. Under de senaste två månaderna har råvarubörsens dieselpriser ökat i genomsnitt med över en fjärdedel till 67 000 rubel (700 dollar) per ton.

”Vi köper inte. Priserna är galna”, säger ägaren till en bränsledepå.

Energi- och industriministeriet sa förra veckan att volymen för Rysslands oljeproduktion helt motsvarade den nuvarande efterfrågan på bränsle, med beaktande av omdirigeringen av viss bensin och diesel till den inhemska marknaden samt användningen av lager.

Ministeriet uppmanade också tidigare i månaden oljebolag att hitta sätt att begränsa de ökande grossistpriserna på bränsle i jordbruksregionerna.

I ett uttalande sade ministeriet att det hade uppstått vissa försörjningsproblem på grund av hög trängsel på järnvägarna i södra Ryssland under turistsäsongen.

Ryska järnvägar har sagt att de är i diskussioner med oljeproducenter och är beredda att lösa problemen.

De sa också i kommentarer till Reuters att bränsletillförseln till södra regioner via järnvägar inte beror på en ökning av passagerartrafiken.

”Alla förfrågningar om transport av bränsle på inhemska sträckor ges prioritet… och ”nästan 100% av alla produkter levereras i tid”, sade de.