Under tisdagen stod Luleå Energi värd för ett rundabordssamtal kring behovet av fossilfri elkraft i Luleå. En snabb elnätsutbyggnad är avgörande för den gröna omställningen. Representanter för SSAB, LKAB, Fertiberia, Bothnia Link H2, Svenska Kraftnät, Vattenfall, Luleå Kommun och Luleå Business Region deltog för att tillsammans diskutera hur vi ytterligare kan samverka och bli mer konkreta kring dessa frågor i Luleå.

Det är av stor vikt för samhället att samtliga parter bidrar till att skynda på tidplanen för elnätsutbyggnad. En snabb omställning kräver en gemensam målbild, nya sätt att arbeta på och samarbete på en helt ny nivå.

-Det finns ett stort behov av stora mängder elkraft till industrin, och det är bråttom. Målsättningen med mötet var att se över hur vi kan samarbeta än mer, för att optimera åtgärder för behovet av effekt i Luleå, säger Luleå Energis vd Malin Larsson.