I förra veckan meddelade Svenska kraftnät att SydVästlänken försenas ännu en gång. Nu med planerad igångsättning i augusti 2021 istället för i mars som tidigare kommunicerats. Förseningen är den senaste i en lång rad sedan den ursprungliga planerade starten 2015.

Överföringen av effekt till Skåne är beroende av att spänningen stabiliseras lokalt. Denna stabilisering går att åstadkomma antingen genom elproduktion som går att planera eller med kraftelektronik. Ytterligare en försening av SydVästlänken gör den nuvarande situationen med effektbrist ännu mer problematisk eftersom den, förutom det huvudsakliga syftet att överföra effekt, också behövs för att stabilisera spänningen.

– De extrema pristoppar som skapades under våren och sommaren 2020 var inte acceptabla. Region Skånes Effektkommission ställer nu frågan till Svenska kraftnät: hur ska samma situation undvikas i år? säger Anna Jähnke, (M) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Region Skånes Effektkommission.

Under våren och sommaren 2020 var flera kärnkraftverk avstängda. Svenska kraftnät begränsade då överföringen från norr till söder kraftigt, med skenande elpriser i södra Sverige som följd.

Risk för skenande elpriser
SydVästlänken är en central del i att lösa problemet med låg överföringskapacitet till Skåne. Nu när drifttagningen är uppskjuten till efter sommaren, och när ytterligare en reaktor har stängts ned (Ringhals 1), befarar Region Skånes Effektkommission att det kan bli skenande elpriser i södra Sverige även i år.

– Det finns ett stort behov av att förbättra Skånes elförsörjning. Elektrifiering av samhället är nödvändigt för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med effekt på rätt plats och i rätt tid, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne har tagit initiativ till en Effektkommission för att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, en hållbar tillväxt och den modernisering Region Skåne vill att Sverige ska leda.