Kraftvärmeverket i Moskogen.

Varje sommar tas kraftvärmeverket i Moskogen ur drift för revision och fjärrvärmecentralen Draken tar tillfälligt över produktionen. Anläggningen genomgår underhållsarbete och en grundlig kontroll för att säkerställa att allting fungerar som det ska och minimera risken för avbrott i produktionen av klimatpositiv el och värme till Kalmarborna. Revisionen är avslutad, vad blev resultatet?

– Revisionen gick som förväntat vilket känns väldigt bra. Speciellt eftersom Covid-19 ställt extra krav på försiktighet för att förhindra smittspridning. Den 32 meter höga värmepannan där skogsavfall bränns för att värma upp vatten och ånga är redan igång, säger Magnus Holm, Underhållschef på Kalmar Energi.

Uppstarten sker något tidigare i år. Anledningen är att en stor uppgradering av anläggningen på Draken kommer att göras under hösten.

– Vi har gjort en rekordtidig uppstart efter semesterperioden och stängt ner Draken efter sommarkörningen. Huvudorsaken till att vi, trots det varma vädret, kör igång Moskogen är att en stor uppgradering av pulverpannan 4 på Draken kommer att göras under hösten, detta innebär att pulverpannorna tas ur drift och blir tillgängliga lagom till vinterdriften, säger Magnus Holm, Underhållschef på Kalmar Energi.

Anläggningen i Moskogen omvandlar restprodukter från den lokala skogs- och träindustrin till lokalproducerad el och värme. Förutom att producera klimatpositiv värme till Kalmars fjärrvärmesystem produceras samtidigt 30 % av Kalmars elbehov. Som fjärrvärmekund får du alltså en värmelösning som inte förbrukar el utan istället bidrar till att det blir mer el.

– Nu ser vi fram emot ytterligare ett år med avbrottsfri värme- och elproduktion, avslutar Magnus Holm, Underhållschef på Kalmar Energi.