Bild: Kajave Jenny Martiskainen - Kajave

Som strategisk partner till finska elnätsdistributören Kajave Oy levererar Rejlers teknisk expertis inom områden som kraftledningar, transformatorstationer och distributionsnät. Under våren har Kajave påbörjat sitt största investeringsprojekt för distributionsnät i bolagets historia, Strömsö-projektet, där Rejlers ansvarar för projektledning, platsövervakning, säkerhetssamordning och dokumentation.

Strömsö-projektet kommer att pågå under ett par års tid och är en del av Kajaves investeringsprogram för att förbättra låg- och medelspänningsnätet i regionen Kainuu i Finland. Samtidigt kommer projektet att tillföra ett ekonomiskt värde till regionen i form av ökad sysselsättning.

”Vi har samarbetat effektivt sedan tidigare och nu har även detta projekt fått en exemplarisk start. Vi förväntar oss ett aktivt och utvecklingsorienterat partnerskap”, säger Jenny Martiskainen, projektledare på Kajave.

”Sedan flera år tillbaka satsar Kajave mycket på att förbättra tillförlitligheten i elnätet, och det kommer man att fortsätta göra. Det är inspirerande att få delta i det här arbetet som är viktigt för samhället, säger Jani Viljakainen, affärsområdeschef för Kraftsystem på Rejlers i Finland.