Rejlers fördjupar samarbetet med Mälarenergi och tecknar nu ett ramavtal som gäller till slutet av 2021, med option på förlängning i upp till två år. Ramavtalet avser elnätsrelaterade tjänster och täcker de krav och behov som Mälarenergi kommer att ha under perioden gällande investeringar i sitt elnät.

Mälarenergi har höga ambitioner och ligger i framkant vad gäller tjänster och produkter inom infraservice, det vill säga el, värme, vatten, bredband, energitjänster och service till organisationer, företag och privatpersoner. Företaget har ett stort elnät i Mälardalsregionen, som sträcker sig från Hjälmaren hela vägen förbi Munga, norr om Västerås.

– Vi ser fram emot att fortsätta hjälpa Mälarenergi i arbetet kopplat till deras nätutveckling samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av bolagets hållbara energimix. Hela regionen befinner sig i en mycket intressant utvecklingsfas och kommer fortsatt behöva en stabil och tillförlitlig elförsörjning, vilket vi på Rejlers gärna bidrar med tillsammans med våra erfarna elnätsingenjörer, säger Jonas Böös, affärsutvecklare på divisionen Energy på Rejlers.