Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB

April – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 9,7% till 698,5 MSEK (636,4)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -2,3% (1,0)
 • Justerad EBITA, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 43,5 MSEK (32,3) och justerad EBITA-marginal uppgick till 6,2% (5,1)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK
 • EBITA uppgick till 25,1 MSEK (32,3), och EBITA-marginalen uppgick till 3,6% (5,1)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,8 MSEK (24,7) och rörelsemarginalen uppgick till 2,7% (3,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,8 MSEK (15,9)
 • Finansnettot uppgick till -6,1 MSEK (-2,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 0,50 (0,87) och efter utspädning till SEK 0,49 (0,87)

Januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15,5% till 1 440,2 MSEK (1 246,8)
 • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 2,1% (0,7)
 • Justerad EBITA, exklusive omstruktureringskostnader, ökade till 87,8 MSEK (71,0), och justerad EBITA marginal uppgick till 6,1% (5,7)
 • Omstruktureringskostnader uppgick till 18,4 MSEK
 • EBITA uppgick till 69,4 MSEK (71,0), och EBITA-marginalen uppgick till 4,8% (5,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55,4 MSEK (60,2) och rörelsemarginalen uppgick till 3,8% (4,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 36,1 MSEK (44,1)
 • Finansnettot uppgick till -9,8 MSEK (-2,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,83 (2,41) och efter utspädning till SEK 1,79 (2,41)

Kommentarer av vd och koncernchef

”Rejlers växer med 10 procent under andra kvartalet, samtidigt som vi har genomfört ett åtgärdsprogram för att säkra fortsatt god lönsamhet i en snabbt förändrad marknadssituation till följd av den pågående covid-19-pandemin. Vårt justerade EBITA-resultat (EBITA exklusive engångskostnader) för det andra kvartalet är 43,5 (32,4) MSEK med en förbättrad marginal om 6,2 (5,1) procent.
Den ekonomiska krisen i pandemins spår har påverkat Rejlers marknader under det andra kvartalet, framför allt vår verksamhet inriktad mot tillverkande industri. Områdena energi, telekom, smarta fastigheter och infrastruktur har klarat sig bättre. Totalt sett är vi nöjda med orderingången i den rådande marknadssituationen. Detta är ett bevis på framgångsrikt säljarbete och att Rejlers varumärke anses tryggt i turbulenta tider bland de nordiska inköparna av kvalificerade ingenjörstjänster”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.