Martin Reinholdsson, med bakgrund inom Vattenfall, utses till ny VD och koncernchef för Enwellgruppen från och med 15/9.

Enwell (tidigare BrainHeart Energy Sweden) är en bolagsgrupp i stark tillväxt med en ledande position som serviceleverantör för energilösningar baserade på bergvärme och andra klimatsmarta tekniker.

”Martin har en lång erfarenhet som ledare. Martin har också en gedigen bakgrund inom förnyelsebar energi och serviceverksamhet. Vi är därför mycket glada att välkomna Martin till Enwell och vår fortsatta tillväxtresa. Tillsammans är vår mål­sätt­ning att bli en komplett serviceleverantör, som tillsammans med partners hjälper hus­håll och kommersiella fastighetsägare till ökad energieffektivisering och att bidra till klimatförbättring”

säger Christer Holmén, ordförande för Enwell.

”Sverige har en ledande position i världen när det gäller att utnyttja solenergin som finns lagrad i berggrunden till att värma hus. Kompletterat med övriga energi­lös­ning­ar utgör det basen för 1,2 miljoner svenska hushålls energi­försörjning. Det är en fantastisk spännande uppgift att med den basen få hjälpa villa och kommersiella fastig­hetsägarna att ta ledningen i det cirkulära samhället och sänka sina energi­kost­nader med hjälp av en ny generation värmepumpar i kombination med ny teknik för sol, lagring och optimering”