Bild: Johan Nilsson/TT

Stoppa förslaget att låta elnätsföretagen kunna höja avgifterna mot att pengarna investeras i nya elnät.

Oppositionspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna siktar på att fälla regeringens förslag som de menar inte säkert går till mer elnät, och i stället ”ställa konkreta och tidsatta krav på att regeringen återkommer med ett nytt förslag som säkerställer investeringar i elnäten som på riktigt löser Sveriges omfattande elproblem”, skriver de i en gemensam debattartikel i Aftonbladet.

I augusti överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet som ger elnätsföretag möjlighet att kunna använda tidigare outnyttjade underskott, 2012–2015, under förutsättning att de investeras i nya ledningar. Förslaget kom till i efterdyningarna av debatten om kapacitetsbrist i näten.

Dessa outnyttjade gamla underskott kan elnätsföretagen använda till att höja elnätsavgifterna.

/TT