Sverige Energiminister: Ebba Bush Thor

Regeringen har beslutat att inte ge tillstånd till en ny likströmsförbindelse från Skåne till Tyskland, den så kallade Hansa PowerBridge-ledningen.

Svenska kraftnät och tyska 50Hertz har drivit ett gemensamt projekt om en ny förbindelse mellan Tyskland och Sveriges sydligaste elområde SE4. Regeringen ansvarar för att pröva ansökan om tillstånd för den svenska delen av ledningen. Regeringen har i dag beslutat att avslå ansökan. Skälet är att den tyska elmarknaden inte fungerar på ett sådant sätt som ger korrekta prissignaler till elmarknadens aktörer, framför allt eftersom Tyskland, till skillnad från Sverige, inte är indelat i elområden på ett sätt som motsvarar de betydande flaskhalsarna i landet.

– Regeringen beslutar att inte ge tillstånd till en ny förbindelse mellan södra Sverige och Tyskland. Vi kan inte koppla ihop södra Sverige, som har ett kraftigt underskott av elproduktion, med Tyskland där elmarknaden idag inte fungerar på ett effektivt sätt. Det skulle riskera att leda till högre priser och en mer instabil elmarknad i Sverige. Sverige behöver förutsägbara förutsättningar att bygga elproduktion och elnät som gynnar ett elsystem som levererar konkurrenskraftiga elpriser, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

De flesta aktörerna på elmarknaden ser inget behov av ledningen i dag. Södra Sverige är även ett av de elområden i Europa med flest utlandsförbindelser.

Beslutet innebär inget förbud mot en ny förbindelse mellan Tyskland och Sverige om förutsättningarna skulle ändras i framtiden. I Tidöavtalet anges att utbyggnaden av exporterande elkablar bör pausas till dess att prisdifferenserna mellan elprisområdena minskat betydligt.