Henrik Johansson Casimiro, vd på Adven och Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

Miljöföretaget Ragn-Sells projekt för behandling av och utvinning av salter ur flygaska får 51 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på projekt som minskar klimatutsläpp. Den nya anläggningen byggs i Bro utanför Stockholm. I projektet samarbetar Ragn-Sells med välrenommerade Adven.

Anläggningen bygger på Ragn-Sells patenterade teknik Ash2Salt, som utvinner värdefulla resurser ur flygaska från avfallsförbränning samtidigt som miljögifter tas bort ur kretsloppet.

– Ragn-Sells cirkulära lösningar ger minskade utsläpp, skapar nya jobb och etablerar Sverige som ett globalt föredöme. Att Klimatklivet investerar 51 miljoner kronor i vårt och Advens samarbete kring flygaska är ett kvitto på detta som vi är mycket tacksamma för, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

”Anläggningen i Bro är en av de största satsningar som har gjorts inom materialåtervinning i Sverige”

Sverige producerar varje år 300 000 ton flygaska från energiåtervinning genom förbränning av avfall. Flygaskan är ett farligt avfall, men innehåller samtidigt värdefulla resurser som kalium, ett viktigt näringsämne inom jordbruket. Omkring hälften av den svenska flygaskan skickas i dag till ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden. Varken de värdefulla ämnena eller miljögifterna tas alltså om hand.

– Anläggningen i Bro är en av de största satsningar som har gjorts inom materialåtervinning i Sverige. Adven strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna och ser fram emot att vara med och möjliggöra ett cirkulärt alternativ för flygaska, säger Henrik Johansson Casimiro, vd på Adven.

Adven är en ledande leverantör av skräddarsydda energi-, vatten- och återföringslösningar som tjänst i Norden och Baltikum som också fungerar som fullservicepartner till aktörer inom industrin. Första spadtaget till Ash2Salt-anläggningen på Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro utanför Stockholm togs i mitten av april och anläggningen tas i drift under 2022.

Klimatklivet, som har funnits sedan 2015, är ett statligt investeringsstöd till projekt som minskar Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är en del av Sveriges ambition att bli ett av världens första klimatneutrala välfärdsländer.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox ,
070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com