Teckningsperioden i Rabbalshede Kraft AB:s (publ) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare är nu avslutad. Emissionen tecknades till 100 % och är därmed fulltecknad. Totalt tecknades 28 459 759 B-aktier till en kurs om 9,50 SEK, motsvarande 270 367 710,5 SEK.

– Emissionen ger oss nu möjlighet att betala tillbaka de aktieägarlån som gjorde det möjligt att utöka bolagets projektportfölj genom nybyggnation och förvärv av vindparker som vi identifierat som strategiskt viktiga, säger Peter Wesslau, vd Rabbalshede Kraft AB.

Rabbalshede Kraft offentliggjorde den 6 november 2020 att styrelsen den 5 november verkställde bolagstämmans beslut den 28 april om att bolagets aktiekapital ska öka med högst 142 298 795 SEK genom nyemission av högst 28 459 759 aktier av serie B i bolaget.Betalning av de aktier som tecknats i emissionen utöver företrädesrätt ska ske senast fredagen den 11 december 2020, därefter registreras aktierna hos Bolagsverket. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Rabbalshede Kraft till 209 382 517.