Tobias Nylander Bygg- och utvecklingschef

Detta genom att ansöka om deltagande i IPCEI Hydrogen med en utrullning av grön vätgasproduktion i industriell skala i Södra Sverige. IPCEI är ett EU-initiativ som står för Important Projects of Common European Interest och är ett instrument för att främja investeringar i gränsöverskridande FoU- och industriprojekt av särskild betydelse för europeisk utveckling.

Utrullningen har potentialen att producera 20 000 kg grön vätgas per dygn, direkt från Rabbalshede Krafts vindparker i södra Sverige som är strategiskt belägna, nära slutanvändare av vätgas både inom industrin och transportsektorn. Satsningen är en vidareutveckling av pilotprojektet ”den gröna vätgasen” som utvärderas av Klimatklivet och där ambitionen är att vi ska leverera grön vätgas redan 2022.

Vi har tillsammans med Euromekanik tagit fram ett unikt och innovativt koncept som vi tror kan driva utvecklingen av grön vätgas på den svenska marknaden. I omställningen till ett fossilfritt samhälle, ser vi vätgas som en möjliggörare för den nödvändiga sammankopplingen av energi, industri och transportsektorn. Utöver att minska utsläppen på Sveriges vägar och från landets industrier skulle detta initiativ också öka flexibiliteten i våra vindparker. Genom att variera mellan produktion av el och vätgas kan vi hjälpa till att balansera elnätet, vilket behövs i södra Sverige från både nätägar- och industriperspektiv.

Vår drivkraft är att forma morgondagens hållbara, förnybara energi som kan lagras och levereras när det behövs, där det behövs. Genom att titta på olika teknologier som förbättrar vårt sätt att ta tillvara på energi, vill vi öppna nya vägar för vår nödvändiga klimat- och energiomställning. Genom detta projekt vill vi få fart på svensk grön vätgasindustri så att den kan leverera i samma takt som övriga länder i Europa.